Grupy parafialne

Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas istniejący od 2000 r., składa się z wolontariuszy, którzy, kierując się zasadą ewangelicznej miłości bliźniego, poświęcają swój czas na rzecz ubogich i potrzebujących. Głównym i stałym zadaniem Zespołu, we wspłółpracy z Caritas Diecezji Sandomierskiej, jest przekazywanie ubogim rodzinom żywności w ramach unijnego programu PEAD. Z pomocy żywnościowej korzysta w parafii ok. 270 osób.

Ponadto, każdego roku z racji świąt Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego organizowane są i dostarczane ubogim rodzinom paczki żywnościowe. Również corocznie Parafialny Zespół Caritas organizuje w okresie świąt bożonarodzeniowych spotkanie opłatkowe dla osób samotnych.

 

»

Sandomierski Chór Katedralny

Sandomierski Chór Katedralny założony został w 1894 r., przez ks. Antoniego Kasprzyckiego, profesora Sandomierskiego Seminarium Duchownego i prowadzony był przez kolejnych profesorów, m.in. Ks. Profesora  Wendelina Świerczka- kompozytora, Ks. Prof. Jana Chwałka- muzykologa, Ks. Prof. Henryka Ćwieka. Od 1987 r. dyrygentem chóru jest s. dr Maria Konopka.

Chór Katedralny liczy 56 członków. Jest zespołem liturgicznym, śpiewa podczas uroczystych Mszy św. pontyfikalnych sprawowanych w sandomierskiej katedrze. Chór brał udział w muzycznej oprawie pielgrzymki Ojca św. papieża Jana Pawła II do Ojczyzny, w Krośnie i w Sandomierzu. W swej dotychczasowej historii, oprócz działalności ściśle związanej z liturgią, chór prowadził także działalność artystyczną o wydźwięku narodowym, a także szerzył religijną kulturę organizując koncerty muzyki sakralnej w Sandomierzu i innych miastach. Zajął pierwsze miejsce w I Świętokrzyskim Festiwalu Pieśni Maryjnych. Występował także za granicą: kilkakrotnie w Niemczech, we Francji, we Włoszech, Szwajcarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Ukrainie.

Chór wydał dwie płyty: z kolędami i pieśniami maryjnymi. Jest współwykonawcą Wielkiej koncertowej Mszy Papieskiej Missa Solemnis Sandomiriensis „Beati Mundo Corde” Wojciecha Mrozka, poświęconej św. Janowi Pawłowi II, Mszy uwiecznionej na płytach DVD.

Dyrygentem Chóru jest s. Dr Maria Konopka SNMPN

Akompaniatorzy: Piotr Dudek i Paweł Opala

Opiekunem Chóru jest Ks. Prałat Czesław Murawski.

»

Grupa misyjna dzieci

Skupia większość uczniów Szkoły Podstawowej w Zawierzbiu.

Celem jest zapoznanie dzieci z tematyką misyjną.

Członkowie grupy angażują się w liczne akcje prowadzone przez PDM.

Kilka razy w roku organizowane są spotkania tematyczne a także spotkania z misjonarzami.

Opiekunami dzieci misyjnych są: pani Agnieszka Nowak.

»

Grupa dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

 Zadania członków wspólnoty:

- prowadzenie adoracji przed Najświętszym Sakramentem w każdy czwartek przez godzinę przed Mszą Świętą wieczorną,

- Nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa w pierwsze piątki miesiąca,

- spotkania kilka razy w roku.

Opieka duchowa: ks. Grzegorz Słodkowski

»

Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu

Grupa zrzeszająca 22 osoby, które wspierają seminarzystów modlitwą a także comiesięczna składką.

Spotkania Przyjaciół WSD mają miejsce w ostatnie niedziele miesiąca po Mszy Świętej o 09.00.

»

Legion Maryi

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską.

Cotygodniowe spotkania pozwalają na odbycie dogłębnej formacji legionowej. Formacja obejmuje rozwój duchowości i przygotowanie do prowadzenia apostolatu – dni skupienia, zloty, inne spotkania modlitewno - informacyjne.

Okres próbny przed złożeniem przyrzeczenia wynosi 3 miesiące, osoba która nie składa przyrzeczenie zostaje członkiem wspierającym, po przyrzeczeniu – członkiem czynnym.

Głównym zadania członków Legionu:

- Ewangelizacja za pomocą apostolatu bezpośredniego, szczególnie wśród osób oddalonych od Kościoła (rozdawanie Cudownych Medalików, materiałów religijnych, apostolat prasy katolickiej, rozmowy indywidualne).

- Odwiedzanie chorych, osób przebywających w zakładach opiekuńczych, rodzin w potrzebie (przygotowanie do Sakramentu Chorych).

- Prowadzenie nabożeństw I – szych  Sobót Miesiąca, modlitw przy kapliczkach, adoracji.

- Apostolat „Margaretka” (modlitwa za kapłanów), Duchowa Adopcja, Nieustający Różaniec, Jerycho Różańcowe, Nowenna Pompejańska, modlitwa za dusze czyśćcowe, duchowe pielgrzymowanie.

- Organizowanie pielgrzymek do miejsc świętych.

- Wspieranie misji i misjonarzy.

- Uczestnictwo w 4 najważniejszych spotkaniach legionowych w roku (Acies, Zlot Generalny, Dzień Skupienia, Rekolekcje).

- Prace zlecone przez opiekuna duchowego.

Przy parafii katedralnej istnieje prezydium pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej (12 osób czynnych, 10 wspierających) oraz prezydium pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej przy kaplicy w Koćmierzowie (13 osób czynnych,  7 wspierających).

Prezydia spotykają się raz w tygodniu: przy katedrze w każdą środę o 16.00, przy kaplicy w Koćmierzowie w każdą niedzielę po Mszy Świętej o 11.00.

Również przy parafii katedralnej istnieje kuria pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, skupiająca wszystkie prezydia Sandomierza.

Posiedzenie kurii odbywa się co miesiąc.

Wszystkie kurie naszej diecezji przynależą do Komicjum w Tarnobrzegu.

Na czele prezydiów, kurii i Komicjum stoją czteroosobowe Zarządy, wybierane co trzy lata.

Opiekunem Legionu Maryi jest ks. Krzysztof Kwiatkowski.

»

Apostolat Maryjny

Apostolat Maryjny „Stowarzyszenie Cudownego Medalika istnieje przy parafii katedralnej już od 19 lat. Obecnie liczy 14 osób. Grupa spotyka się każdego 27 dnia miesiąca, w rocznicę objawienia Cudownego Medalika przez Maryję. Po spotkaniu wszyscy uczestniczą we Mszy Świętej, odprawianej w ich intencji.

Do zadań apostolatu należy: rozdawanie Cudownego Medalika, krzewienie pobożności maryjnej, rozwijanie swojej wiary i świadectwo życia.

Apostołowie Maryi, każdego roku w dniu 8 grudnia, prowadzą w parafii tzw. niedzielę informacyjną połączoną z rozdawaniem medalików, raz w roku spotykają się diecezjalnie, a w ostatnią sobotę lipca na Jasnej Górze w Ogólnopolskiej Pielgrzymce.

Opiekunem grupy jest ks. Krzysztof Kwiatkowski.

»

Róże Różańcowe

W parafii istnieje 8 Róż Żywego Różańca (w tym jedna męska) oraz jedna Róża przy kaplicy dojazdowej w Koćmierzowie.

Członkowie Rodziny Różańcowej spotykają w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godzinie 09.00, a po niej mają spotkanie formacyjne i tzw. „zmiankę”, czyli wymianę tajemnic różańcowych.

Wszyscy modlą się jednym dziesiątkiem Różańca Świętego w intencjach wskazanych przez opiekuna duchowego oraz we własnych intencjacach.

»

Parafia Katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz tel. 603 159 062 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Liturgia:

ND 7:00; 9:00: 10:30; 12:30; 17:30,
w czasie wakacji nie ma Mszy św. o godz. 12:30

czytaj więcej...

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne