Aktualności

RSS

Pielgrzymka dziękczynna do Włoch

W niedzielne popołudnie 12 października br. grupa blisko 50 osób z diecezji sandomierskiej wyruszyła autokarem z Sandomierza do Wiecznego Miasta.
Intencją było dziękczynienie za kanonizację Papieża Polaka.
Wśród pielgrzymów liczną grupę stanowili legioniści oraz członkowie i przedstawiciele różnych katolickich organizacji.
Głównymi punktami pielgrzymki był udział we Mszy Świętej przy grobie św. Jana Pawła II w 36 rocznicę wyboru oraz udział w Audiencji Generalnej z Ojcem Franciszkiem, a także dwudniowe zwiedzanie Rzymu.
Uczestnicy wyprawy nawiedzili również Padwę, Asyż, Rivotorto, Monte Cassino, San Angelo, San Giovani Rotondo, Lanciano, Manoppello oraz Loreto.
Na całej trasie towarzyszył pielgrzymom przewodnik.
Organizatorem pielgrzymki był ks. Rafał Cudziło, którego wspierał ks. Zygmunt Gil, proboszcz sandomierskiej Katedry.
Pielgrzymi wrócili w poniedziałek 20 października pod sandomierską skarpę.

»
1556
6
0
24 października 2014 »

Św. Jan Paweł II w Katedrze

Katedra Sandomierska została ubogacona o obraz św. Jana Pawła II. Obraz autorstwa artysty malarza Zbigniewa Kotyłło z Lublina umieszczony został na ołtarzu bocznym pw. św. Anny.

Przypomnijmy, że Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził Sandomierz w dniu 12 czerwca 1999 r. podczas pielgrzymki do Ojczyzny. Na błoniach pod skarpą, zwanych dziś Placem Papieskim, odprawił uroczystą Mszę św., a następnie po posiłku i odpoczynku w Domu Biskupim wstąpił do bazyliki katedralnej na modlitwę i krótkie spotkanie z kapłanami, alumnami i siostrami zakonnymi.

Św. Janie Pawle II bądź dla nas przykładem mocnej wiary, nadziei i miłości, zawierzenia Bogu i Maryi oraz wypraszaj dla naszej wspólnoty katedralnej łaski potrzebne do zbawienia.

»
2812
3
0
6 października 2014 »

Ołtarz bł. Wincentego Kadłubka po konserwacji

Ołtarz boczny z bazyliki katedralnej pw. bł. Wincentego Kadłubka, Patrona Diecezji Sandomierskiej i Miasta Sandomierz, wykonany przez wybitnego rzeźbiarza Macieja Polejowskiego w latach 1772-74, po dokonanej konserwacji w pracowni Eweliny i Macieja Gruszczyńskich w Rzeszowie, powrócił do katedry w dniu 25 września 2014 r. W centralnym polu nastawy ołtarza jest umieszczony obraz przedstawiający bł. Wincentego, a w górnej części ołtarza obraz z wizerunkiem bł. Czesława.

Konserwacja ołtarza była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacji Urzędu Miasta i Gminy Sandomierz oraz środkom własnym.

Tegoroczny odpust bł. Wincentego Kadłubka w dniu 11-12 października będziemy przeżywać z radością przy odnowionym ołtarzu i relikwiarzu Błogosławionego.

»
2507
5
0
26 września 2014 »

Diecezjalne Dni Młodych w Sandomierzu

 

W ramach przeżywanych w Sandomierzu Diecezjalnych Dni Młodych, w  bazylice katedralnej w sobotnie przedpołudnie, po porannej Mszy św. i wspólnym śniadaniu przy katedrze przygotowanym przez wolontariuszy, odbyło się formacyjne spotkanie młodych ze wspólnotą brazylijską „Przymierze Miłosierdzia”. Tematem spotkania ewangelizacyjnego były słowa Chrystusa „błogosławieni ubodzy”. Rozważanie przesłania Chrystusowego przeplatane było brazylijską muzyką i tańcem. Po południu młodzi zgromadzili się na Placu Papieskim, przeżywając radosne spotkanie w tańcach integracyjnych prowadzonych przez grupy oazowe i KSM. Wieczorem na Rynku Starego Miasta młodzi głęboko przeżyli Wieczór Uwielbienia z adoracją Najświętszego Sakramentu.

Kulminacyjnym przeżyciem i zarazem zakończeniem Diecezjalnych Dni Młodych w Sandomierzu była wspólna dla wszystkich grup Msza św. na Placu Papieskim, przy Figurze św. Jana Pawła II, sprawowana pod przewodnictwem Ks. bpa Edwarda Frankowskiego.

Wolontariuszom z naszej parafii katedralnej, księżom wikariuszom – ks. Markowi i Rafałowi oraz wszystkim, którzy przyjęli młodych do swoich domów i włączyli się czynnie w przygotowanie posiłków dla goszczącej u nas młodzieży składamy serdeczne podziekowanie.

»
1737
12
0
21 września 2014 »

Relikwiarz Bł. Wincentego Kadłubka po konserwacji.

Po dwumiesięcznej nieobecności powrócił do bazyliki katedralnej relikwiarz bł. Wincentego Kadłubka. Konserwacja Relikwiarza została przeprowadzona w pracowni Renowacji Rzemiosła Artystycznego Tadeusza Galanta w Krakowie. Do czasu zakończenia konserwacji ołtarza bł. Wincentego Kadłubka Jego relikwie umieszczone są na ołtarzu bocznym św. Karola Boromeusza.

»
2676
5
0
8 sierpnia 2014 »

Z Maryją do Jezusa

ks. Tomasz Lis

Już po raz trzydziesty pierwszy na pątnicze trasy wyruszyła Piesza Pielgrzymka Diecezji Sandomierskiej na Jasną Górę. W czterech kolumnach do Częstochowy pielgrzymuje ponad 2 tys. pątników.

Diecezjalna pielgrzymka wędruje w czterech kolumnach: janowskiej, stalowowolskiej, ostrowieckiej i sandomierskiej. Mottem wspólnego pielgrzymowania jest hasło „Z Maryją do Jezusa”. Jako pierwsi na szlak wyruszyli pielgrzymi z Janowa Lubelskiego. W dwu grupach wędruje ponad 300 pątników, którym przewodzi ks. Sławomir Machowski.

Dnia 4 sierpnia na pielgrzymkowe trasy wyruszyły kolejne kolumny z Sandomierza, Ostrowca i Stalowej Woli.

Wraz z pielgrzymami na trasę wyruszył bp Krzysztof Nitkiewicz, który przewodniczył Mszy świętej w bazylice katedralnej w Sandomierzu, gdzie zgromadzili się janowscy pielgrzymi oraz rozpoczynający swoje wędrowanie pątnicy z grupy sandomierskiej.

Podczas homilii biskup wskazał na wartość trudów, które podejmują pielgrzymi oraz wartość świadectwa ich wiary. – Wyruszając na pielgrzymkę czujemy potrzebę duchowego odrodzenia poprzez Słowo Boże, ponoszony trud czy troskę o bliźniego. Codzienne wędrowanie będzie wspaniałą okazją do wyrażenia naszej miłości, życzliwości i zatroskania o innych. Poprzez proste gesty podania wody, podzielenia się posiłkiem czy wsparcia w pielgrzymim trudzie będziemy stawać się ewangelicznymi świadkami - mówił do pielgrzymów bp Krzysztof Nitkiewicz.

Po pielgrzymim szlaku sandomierskich pątników prowadzi ks. Rafał Cudziło oraz ks. Marcin Grzyb. - W tej kolumnie idzie blisko 400 pielgrzymów w trzech grupach: sandomierskiej, połaniecko-staszowskiej i koprzywnicko-klimontowskiej. Każdy rusza z osobistymi intencjami i sprawami, które pragnie zanieść przed maryjne oblicze. Wspólną intencją jest dziękczynienie Bogu za wiele łask, które otrzymaliśmy. Modlimy się o dobre przygotowanie do Światowych Dni Młodych w Krakowie, oraz o dobre przeżycie Diecezjalnych Dni Młodych, które już we wrześniu odbędą się w Sandomierzu. Pielgrzymka, jako swego rodzaju rekolekcje w drodze ma stać się czasem osobistego przybliżenia się i zjednoczenia z Bogiem poprzez modlitwę i pokutny trud. Ma rozbudzić naszą pobożność Maryjną i zaufanie Bogu – podkreślał ks. Rafał Cudziło.

Tego samego dnia wczesnym rankiem po Mszy świętej w bazylice konkatedralnej pw. Matki Bożej Królowej Polski na pątniczą trasę wyruszyła grupa stalowowolska. Jest to najliczniejsza kolumna licząca ponad tysiąc osób i idąca w sześciu grupach: Urszula, Jadwiga, Barbara, Michał, Wincenty oraz łączona Jolanta-Florian. Ta kolumna ma do pokonania blisko 270 km trasy. Pośród pielgrzymów przeważają osoby młode ale wędrują zasłużeni pielgrzymi i całe rodziny.

Kolumna ostrowiecka składa się z dwu grup, które wyruszały: złota z parafii pw. św. Michała Archanioła, a błękitna z kościoła pw. Matki Bożej Saletyńskiej. Razem ostrowiecka pielgrzymka liczy blisko 200 pielgrzymów i jest prowadzona przez ks. Rafała Kułagę.

W pielgrzymce uczestniczą kapłani, klerycy, siostry zakonne oraz grupy muzyczne, kwatermistrzowskie i medyczne.....

Pielgrzymom zdążającym na Jasną Górę w wielu parafiach diecezji będą towarzyszyć pielgrzymi duchowi poprzez modlitwę i pamięć. W niektórych parafiach każdego wieczoru duchowi pielgrzymi będą się gromadzić na wieczornych Apelach Jasnogórskich w łączności z pątnikami na trasie wędrowania.

Wszystkie cztery kolumny, 12 sierpnia spotkają się przed Częstochową, aby razem wkroczyć do jasnogórskiego sanktuarium i pokłonić się Jasnogórskiej Królowej Polski. Podczas Mszy świętej o godz. 10:30 podziękują za pielgrzymi trud i złożą swoje pątnicze intencje.

»
2456
27
0
4 sierpnia 2014 »

Poświęcenie ołtarza pw. św. Anny w Bazylice Katedralnej

W dniu 26  lipca 2014 r. w liturgiczne wspomnienie św. Joachima i św. Anny, Ksiądz Bp Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Sandomierski dokonał poświęcenia bocznego ołtarza pw. św. Anny i Serca Pana Jezusa. W centralnej części ołtarza umieszczono obraz św. Anny z XVIII w. Obraz przedstawia św. Annę w postawie stojącej i św. Joachima trzymającego na wyciągniętych rękach małą Maryję, dokonując Jej "prezentacji". U dołu służąca przygotowuje kołyskę dla Dziecka, a obok pomaga jej służący. W górnej części obrazu aniołowie kierują wzrok na Świętych - Annę, Joachima i Maryję.

Po poświęceniu obrazu i ołtarza, konserwator Marcin Gruszczyński w krótkim słowie przedstawił zakres wykonanych prac konserwatorskich a s. Elżbieta Kowacz SNMPN postać św. Anny i bractwa z nią związane, z wyszczególnieniem Bractwa św. Anny istniejącego w kolegiacie sandomierskiej.

»
2042
6
0
27 lipca 2014 »

Ołtarz boczny z Katedry powrócił po konserwacji

Ołtarz boczny z bazyliki katedralnej pw. św. Anny i Serca Pana Jezusa, wykonany przez wybitnego rzeźbiarza Macieja Polejowskiego w latach 1772-74, po dokonanej konserwacji w pracowni Eweliny i Macieja Gruszczyńskich w Rzeszowie, powrócił do katedry w dniu 17 lipca 2014 r. W centralnym polu nastawy ołtarza jest umieszczony na zasuwie obraz z XVIII w. przedstawiający św. Annę, a pod nim obraz Najświętszego Serca Jezusa, namalowany przez Juliusza Makarewicza w 1934 r., w górnej części ołtarza obraz z wizerunkiem Anioła Stróża prawdopodobnie z XVII w.

Poświęcenia odrestaurowanego ołtarza dokona ks. bp Krzysztof Nitkiewicz w dniu 26 lipca 2014 r., podczas Mszy św. sprawowowanej o godz. 17.30.

»
2741
8
0
18 lipca 2014 »

Pielgrzymka dziękczynna za kanonizację Papieża Polaka do Sanktuariów maryjnych

Przez cztery dni od piątku 20 czerwca do poniedziałku 23 czerwca trwało dziękczynne pielgrzymowanie legionistów i mieszkańców Sandomierza. Większość stanowili parafianie z katedry. Uczestnicy wyprawy odwiedzili Sokółkę, Wigry, Troki, Kowno i Wilno, w drodze powrotnej Augustów, Sejny, Świętą Wodę i Białystok. Punktem centralnym każdego dnia była Msza Święta, w sobotę sprawowana przed Obliczem Pani Ostrobramskiej.

Niedziela była dniem zwiedzania zabytków Wilna oraz miejsc związanych ze Świętą Siostrą Faustyną. Zarówno w miejscach Świętych jak i podczas przejazdów autokarem trwała modlitwa, dzielenie się świadectwem oraz śpiew pieśni i piosenek religijnych. Nie brakło tez czasu na śpiewanie biesiadne i na wspólną zabawę, którą prowadziła młodzież grając na gitarach.

Duchowo pielgrzymkę prowadził ks. Rafał z pomocą ks. Krzysztofa Irka. Ważnym momentem pielgrzymki był akt zawierzenia Legionu Maryi Matce Miłosierdzia.Należy tutaj wspomnieć, iż kaplica Matki Miłosierdzia w sandomierskiej katedrze jest miejscem stacyjnym legionistów z naszej diecezji, gdzie co roku 16 listopada we wspomnienie Matki Bożej Ostrobramskiej ma miejsce zawierzenie zarządów wspólnoty.

Tegoroczne wakacje będą szczególnie bogate w pielgrzymki legionistów między innym do Częstochowy, Lichenia, Zakopanego, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Łagiewnik, Miejsca Piastowego i Kałkowa.

Każda kuria legionowa organizuje także własne pielgrzymki do miejsc świętych.

»
1405
3
0
25 czerwca 2014 »

Bierzmowanie

Ks. Bp Edward Fankowski 21 maja br. udzielił sakramentu bierzmowania w bazylice katedralnej szesnastu młodym osobom z naszej parafii oraz siedmiu dorosłym, przygotowanym do przyjęcia tego sakramentu w Katechumenacie prowadzonym przez Siostry św. Jadwigi Królowej.

»
1971
10
0
25 maja 2014 »

Noc Młodych

Od dwóch lat, w każdy trzeci piątek miesiąca młodzież miasta Sandomierz i okolic przyżywa spotkanie z Chrystusem pod hasłem: Noc Młodych. Spotkania te są przygotowaniem do Diecezjalnych Dni Młodzieży, które będziemy przeżywać we wrześniu, w naszym mieście. Wieczór uwielbienia, ktory odbył się w piątek 16 maja br. był czasem radości i modlitwy przed Chrystusem wystawionym w Najświętszym Sakramiencie.

Na kolejne spotkanie, ostatnie przed wakacjami, zapraszamy młodzież na 20 czerwca br., jak zwykle na godz. 19.30.

»
1301
8
0
25 maja 2014 »
Wszystkich rekordów: 114
«, powrót 1 2 3 ... 9 10 11 dalej » Skocz do:

Parafia Katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz tel. 603 159 062 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Liturgia:

ND 7:00; 9:00: 10:30; 12:30; 17:30,
w czasie wakacji nie ma Mszy św. o godz. 12:30

czytaj więcej...

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne