Aktualności

RSS

Z Maryją do Jezusa

ks. Tomasz Lis

Już po raz trzydziesty pierwszy na pątnicze trasy wyruszyła Piesza Pielgrzymka Diecezji Sandomierskiej na Jasną Górę. W czterech kolumnach do Częstochowy pielgrzymuje ponad 2 tys. pątników.

Diecezjalna pielgrzymka wędruje w czterech kolumnach: janowskiej, stalowowolskiej, ostrowieckiej i sandomierskiej. Mottem wspólnego pielgrzymowania jest hasło „Z Maryją do Jezusa”. Jako pierwsi na szlak wyruszyli pielgrzymi z Janowa Lubelskiego. W dwu grupach wędruje ponad 300 pątników, którym przewodzi ks. Sławomir Machowski.

Dnia 4 sierpnia na pielgrzymkowe trasy wyruszyły kolejne kolumny z Sandomierza, Ostrowca i Stalowej Woli.

Wraz z pielgrzymami na trasę wyruszył bp Krzysztof Nitkiewicz, który przewodniczył Mszy świętej w bazylice katedralnej w Sandomierzu, gdzie zgromadzili się janowscy pielgrzymi oraz rozpoczynający swoje wędrowanie pątnicy z grupy sandomierskiej.

Podczas homilii biskup wskazał na wartość trudów, które podejmują pielgrzymi oraz wartość świadectwa ich wiary. – Wyruszając na pielgrzymkę czujemy potrzebę duchowego odrodzenia poprzez Słowo Boże, ponoszony trud czy troskę o bliźniego. Codzienne wędrowanie będzie wspaniałą okazją do wyrażenia naszej miłości, życzliwości i zatroskania o innych. Poprzez proste gesty podania wody, podzielenia się posiłkiem czy wsparcia w pielgrzymim trudzie będziemy stawać się ewangelicznymi świadkami - mówił do pielgrzymów bp Krzysztof Nitkiewicz.

Po pielgrzymim szlaku sandomierskich pątników prowadzi ks. Rafał Cudziło oraz ks. Marcin Grzyb. - W tej kolumnie idzie blisko 400 pielgrzymów w trzech grupach: sandomierskiej, połaniecko-staszowskiej i koprzywnicko-klimontowskiej. Każdy rusza z osobistymi intencjami i sprawami, które pragnie zanieść przed maryjne oblicze. Wspólną intencją jest dziękczynienie Bogu za wiele łask, które otrzymaliśmy. Modlimy się o dobre przygotowanie do Światowych Dni Młodych w Krakowie, oraz o dobre przeżycie Diecezjalnych Dni Młodych, które już we wrześniu odbędą się w Sandomierzu. Pielgrzymka, jako swego rodzaju rekolekcje w drodze ma stać się czasem osobistego przybliżenia się i zjednoczenia z Bogiem poprzez modlitwę i pokutny trud. Ma rozbudzić naszą pobożność Maryjną i zaufanie Bogu – podkreślał ks. Rafał Cudziło.

Tego samego dnia wczesnym rankiem po Mszy świętej w bazylice konkatedralnej pw. Matki Bożej Królowej Polski na pątniczą trasę wyruszyła grupa stalowowolska. Jest to najliczniejsza kolumna licząca ponad tysiąc osób i idąca w sześciu grupach: Urszula, Jadwiga, Barbara, Michał, Wincenty oraz łączona Jolanta-Florian. Ta kolumna ma do pokonania blisko 270 km trasy. Pośród pielgrzymów przeważają osoby młode ale wędrują zasłużeni pielgrzymi i całe rodziny.

Kolumna ostrowiecka składa się z dwu grup, które wyruszały: złota z parafii pw. św. Michała Archanioła, a błękitna z kościoła pw. Matki Bożej Saletyńskiej. Razem ostrowiecka pielgrzymka liczy blisko 200 pielgrzymów i jest prowadzona przez ks. Rafała Kułagę.

W pielgrzymce uczestniczą kapłani, klerycy, siostry zakonne oraz grupy muzyczne, kwatermistrzowskie i medyczne.....

Pielgrzymom zdążającym na Jasną Górę w wielu parafiach diecezji będą towarzyszyć pielgrzymi duchowi poprzez modlitwę i pamięć. W niektórych parafiach każdego wieczoru duchowi pielgrzymi będą się gromadzić na wieczornych Apelach Jasnogórskich w łączności z pątnikami na trasie wędrowania.

Wszystkie cztery kolumny, 12 sierpnia spotkają się przed Częstochową, aby razem wkroczyć do jasnogórskiego sanktuarium i pokłonić się Jasnogórskiej Królowej Polski. Podczas Mszy świętej o godz. 10:30 podziękują za pielgrzymi trud i złożą swoje pątnicze intencje.

»
2090
27
0
4 sierpnia 2014 »

Poświęcenie ołtarza pw. św. Anny w Bazylice Katedralnej

W dniu 26  lipca 2014 r. w liturgiczne wspomnienie św. Joachima i św. Anny, Ksiądz Bp Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Sandomierski dokonał poświęcenia bocznego ołtarza pw. św. Anny i Serca Pana Jezusa. W centralnej części ołtarza umieszczono obraz św. Anny z XVIII w. Obraz przedstawia św. Annę w postawie stojącej i św. Joachima trzymającego na wyciągniętych rękach małą Maryję, dokonując Jej "prezentacji". U dołu służąca przygotowuje kołyskę dla Dziecka, a obok pomaga jej służący. W górnej części obrazu aniołowie kierują wzrok na Świętych - Annę, Joachima i Maryję.

Po poświęceniu obrazu i ołtarza, konserwator Marcin Gruszczyński w krótkim słowie przedstawił zakres wykonanych prac konserwatorskich a s. Elżbieta Kowacz SNMPN postać św. Anny i bractwa z nią związane, z wyszczególnieniem Bractwa św. Anny istniejącego w kolegiacie sandomierskiej.

»
1651
6
0
27 lipca 2014 »

Ołtarz boczny z Katedry powrócił po konserwacji

Ołtarz boczny z bazyliki katedralnej pw. św. Anny i Serca Pana Jezusa, wykonany przez wybitnego rzeźbiarza Macieja Polejowskiego w latach 1772-74, po dokonanej konserwacji w pracowni Eweliny i Macieja Gruszczyńskich w Rzeszowie, powrócił do katedry w dniu 17 lipca 2014 r. W centralnym polu nastawy ołtarza jest umieszczony na zasuwie obraz z XVIII w. przedstawiający św. Annę, a pod nim obraz Najświętszego Serca Jezusa, namalowany przez Juliusza Makarewicza w 1934 r., w górnej części ołtarza obraz z wizerunkiem Anioła Stróża prawdopodobnie z XVII w.

Poświęcenia odrestaurowanego ołtarza dokona ks. bp Krzysztof Nitkiewicz w dniu 26 lipca 2014 r., podczas Mszy św. sprawowowanej o godz. 17.30.

»
2282
8
0
18 lipca 2014 »

Pielgrzymka dziękczynna za kanonizację Papieża Polaka do Sanktuariów maryjnych

Przez cztery dni od piątku 20 czerwca do poniedziałku 23 czerwca trwało dziękczynne pielgrzymowanie legionistów i mieszkańców Sandomierza. Większość stanowili parafianie z katedry. Uczestnicy wyprawy odwiedzili Sokółkę, Wigry, Troki, Kowno i Wilno, w drodze powrotnej Augustów, Sejny, Świętą Wodę i Białystok. Punktem centralnym każdego dnia była Msza Święta, w sobotę sprawowana przed Obliczem Pani Ostrobramskiej.

Niedziela była dniem zwiedzania zabytków Wilna oraz miejsc związanych ze Świętą Siostrą Faustyną. Zarówno w miejscach Świętych jak i podczas przejazdów autokarem trwała modlitwa, dzielenie się świadectwem oraz śpiew pieśni i piosenek religijnych. Nie brakło tez czasu na śpiewanie biesiadne i na wspólną zabawę, którą prowadziła młodzież grając na gitarach.

Duchowo pielgrzymkę prowadził ks. Rafał z pomocą ks. Krzysztofa Irka. Ważnym momentem pielgrzymki był akt zawierzenia Legionu Maryi Matce Miłosierdzia.Należy tutaj wspomnieć, iż kaplica Matki Miłosierdzia w sandomierskiej katedrze jest miejscem stacyjnym legionistów z naszej diecezji, gdzie co roku 16 listopada we wspomnienie Matki Bożej Ostrobramskiej ma miejsce zawierzenie zarządów wspólnoty.

Tegoroczne wakacje będą szczególnie bogate w pielgrzymki legionistów między innym do Częstochowy, Lichenia, Zakopanego, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Łagiewnik, Miejsca Piastowego i Kałkowa.

Każda kuria legionowa organizuje także własne pielgrzymki do miejsc świętych.

»
1183
3
0
25 czerwca 2014 »

Bierzmowanie

Ks. Bp Edward Fankowski 21 maja br. udzielił sakramentu bierzmowania w bazylice katedralnej szesnastu młodym osobom z naszej parafii oraz siedmiu dorosłym, przygotowanym do przyjęcia tego sakramentu w Katechumenacie prowadzonym przez Siostry św. Jadwigi Królowej.

»
1690
10
0
25 maja 2014 »

Noc Młodych

Od dwóch lat, w każdy trzeci piątek miesiąca młodzież miasta Sandomierz i okolic przyżywa spotkanie z Chrystusem pod hasłem: Noc Młodych. Spotkania te są przygotowaniem do Diecezjalnych Dni Młodzieży, które będziemy przeżywać we wrześniu, w naszym mieście. Wieczór uwielbienia, ktory odbył się w piątek 16 maja br. był czasem radości i modlitwy przed Chrystusem wystawionym w Najświętszym Sakramiencie.

Na kolejne spotkanie, ostatnie przed wakacjami, zapraszamy młodzież na 20 czerwca br., jak zwykle na godz. 19.30.

»
1065
8
0
25 maja 2014 »

Nauka sprzed dwu wieków

 

ks. Tomasz Lis

W sandomierskiej katedrze podczas renowacji bocznego ołtarza poświęconego bł. Wincentemu Kadłubkowi natrafiono na dwie zapisane karty z tekstem z XVIII w.

Przystąpiono do kolejnego etapu renowacji sandomierskiej katedry. Dzięki środkom uzyskanym od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pomocy Urzędu Miasta Sandomierza oraz wkładowi własnemu parafii zostanie odrestaurowany kolejny ołtarz boczny poświęcony bł. Wincentemu Kadłubkowi. Podczas prac demontażowych i przygotowawczych do renowacji za mensą ołtarzową znaleziono zapisane dwie karty papieru z wykaligrafowanym tekstem. – Podczas pierwszego etapu prac musieliśmy dokonać demontażu nastawy ołtarzowej, która została przewieziona do pracowni, aby być odpowiednio zakonserwowana i odnowiona. Na miejscu pozostał cokół ołtarza, gdyż posiada mocne mocowanie do podłoża. Ta cześć będzie poddana konserwacji na miejscu. Po odsłonięciu dolnej części ołtarza znaleźliśmy dwie karty papierowe z wyraźnie zachowanym napisem. Tytuł tekstu brzmi „Nauka moralna na pierwszą klasę”, jej autorem jest Feliks Rogowski i datowana jest na rok 1785 r. – wyjaśnił Marcin Gruszczyński, konserwator zabytków, prowadzący prace w katedrze.

Po demontażu nastawy ołtarzowej na ścianie filaru ukazała się dekoracja malarska, która tematycznie powiązana jest z innymi dekoracjami odkrytymi za innymi ołtarzami. – Te dekoracje zapewne stanowiły dopełnienie dekoracji dawnych ołtarzy, ich formy rzeźbiarskiej i struktury całego ołtarza. Za tym ołtarzem zachowały się także fragmenty dwu rzeźbionych liści z zieloną polichromią, co wskazuje, że w ten pejzaż wkomponowana była wić roślinna, która dopełniała wystrój ołtarza – dodaje konserwator.

W samej pracowni konserwatorskiej podczas wstępnych prac okazało się, że obecny obraz bł. Wincentego został namalowany na już istniejącym starszym malowidle.

Same karty zostały przekazane do Muzeum Diecezjalnego, gdzie poddano jest zabiegom odgrzybiającym, zabezpieczającym i konserwatorskim. Został także odczytany tekst, który zapisany został w pięknej starej polszczyźnie. Tekst ma formę poetycką z przesłaniem nauki moralnej.

Nauka moralna na pierwszą klasę

Całe lato pracuj aby zimy niedożda ta się z ilości i ciężkości ludzkiej, by głodni byli gdyby nie posiadali. Bez pracy zaś nic do nas samo nie przyjdzie. Porada, który pola nie zasila żniwa z niego nie zbira

Ciężka tego bida, kto do niej nie przykłada się. Ciężka tego bidota, kto się do pracy nie dołoży.

Znalezisko nie wpłynęło na realizację całego przedsięwzięcia. Prace konserwatorskie są obecnie kontynuowane a ich zakończenie planowane jest na 31 października.

»
1085
3
0
21 maja 2014 »

Koćmierzów i Zawisełcze bezpieczne

Poziom wody na rzece Koprzywiance znacznie opada. Nie stanowi już zagrożenia dla świeżo, przed kulminacują falą poprawianego i nadsypanego, mocno nasiąkniętego, wału przy moście w Andruszkowicach. Mieszkańcy Koćmierzowa i Zawisełcza odetchnęli z ulgą.

»
1072
1
0
21 maja 2014 »

Wielka woda w Sandomierzu

Do Sandomierza dociera kulminacyjna fala powodziowa. Szczególną obawę przed powodzią przeżywają mieszkańcy wioski Koćmierzów i Zawisełcze, położone w pobliżu Sandomierza w widłach rzeki Wisły i Koprzywianki, na terenie Gminy Samborzec. W opinii mieszkańców wał na Koprzywiance przy moście w Adruszkowicach, remontowany i podwyższony przed kilkoma dniami jest rozmiękczony i może nie wytrzymać uderzenia wysokiej fali, która spodziewana jest w godzinach nocnych z niedzieli na poniedziałek - z 18 na 19 maja 2014 r.

Wójt Gminy Samborzec, w dniu 18 maja br. wydał Komunikat Alarmowy, w którym m.in. zapowiedział możliwość ewakuacji mieszkańców zagrożonych powodzią wiosek do Szkoły Podstawowej w Złotej i Zespołu Szkół w Samborcu.  

»
1139
6
0
18 maja 2014 »

Ołtarz Bł. Wincentego Kadłubka w konserwacji

Kolejny ołtarz z bazyliki katedralnej w Sandomierzu zostanie w roku bieżącym poddany kompleksowej konserwacji.

»
2043
1
0
11 maja 2014 »
Wszystkich rekordów: 109
«, powrót 1 2 3 ... 8 9 10 Skocz do:

Parafia Katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz tel. 603 159 062 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Liturgia:

ND 7:00; 9:00: 10:30; 12:00; 17:30,
w czasie wakacji nie ma Mszy św. o godz. 12:00

czytaj więcej...

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne