Aktualności

RSS

Wkroczmy na drogę nawrócenia

 - Wielki Post powinien stać się drogą, po której będziemy szli za Chrystusem, żeby narodzić się ponownie i uratować swoje życie, i świat, w którym żyjemy - mówił bp Krzysztof Nitkiewicz.

Rozpoczynający się czas Wielkiego Postu to okres przygotowania do Świąt Paschalnych. W Środę Popielcową posypujemy nasze głowy popiołem na znak gotowości do rozpoczęcia pokuty i osobistego nawrócenia.

W katedrze sandomierskiej Mszy św. wraz z obrzędem posypania głów popiołem przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Podczas Eucharystii odbył się także katechumenalny obrzęd wybrania czyli wpisania imienia kandydatów do chrztu do specjalnej Księgi Katechumenów. W homilii bp K. Nitkiewicz mówił o znaczeniu posypania głów popiołem. Zauważył, że obrzędy liturgiczne nie mogą być pustymi gestami. Dlatego podejście do kapłana posypującego popiołem powinno być zewnętrznym wyrazem wkroczenia na drogę nawrócenia. Wielki Post stanie się w ten sposób duchową wędrówką prowadzącą ku Bogu i ludziom, mającą na celu odbudowanie życia wewnętrznego i zewnętrznych relacji. Kaznodzieja podkreślił, że wobec wszechobecnego zła, które dotyka każdego, jest to konieczne. - Coraz bardziej oddalamy się od Bożego projektu, jaki miał Stwórca powołując do istnienia pierwszych ludzi. Brakuje nam niewinności dziecka Bożego narodzonego w dniu chrztu. Czyż barbarzyński spektakl teatralny „Klątwa” wystawiany w Warszawie, jego twórcy i obrońcy, nie są obrazem stanu ducha wielu współczesnych Polaków? Czy nie stanowi to kwintesencji człowieczeństwa uformowanego daleko od Boga i od uniwersalnych wartości? Dobrze, że protestujemy, że modlimy się za bluźnierców i powtarzamy za św. Pawłem „w imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem”. Nie możemy jednak czuć się ani lepsi, ani bezpieczni. Pomimo przynależności do Kościoła, praktyk religijnych, odwoływania się do tradycji chrześcijańskiej, pozostajemy kruchymi ludźmi podatnymi na zło. A ono jest jak rdza, która najpierw pokrywa powierzchnię, żeby następnie wgryzać się coraz głębiej, aż zniszczy wszystko. O ile proch jest symbolem obumieraniem ludzkiego ciała i przemijania, grzech może być synonimem totalnej zagłady, gdyż niszczy wszystko w wymiarze doczesnym i wiecznym. Często niestety o tym zapominamy – mówił bp K. Nitkiewicz. - Wielki Post jest ratunkiem dla nas wszystkich. Jak mówi św. Efrem: on oczyszcza ale nie niszczy. Stanowi okazję do wykarczowania przynajmniej w części zła, które nosimy w sercu i przyjęcia do niego Bożej łaski. To bardzo długa i żmudna droga, wymagająca najpierw wejścia niejako w samych siebie, aby w świetle Słowa Bożego zrozumieć jacy jesteśmy. A potem trzeba dążyć konsekwentnie do zmiany sposobu myślenia i działania. To praca na całe życie. W tej wędrówce pomocne są post, modlitwa i jałmużna, które dyscyplinując ducha i ciało, pomagają żyć w posłuszeństwie woli Bożej – wskazywał hierarcha. - Ta droga może się dłużyć, może wydawać się mało efektywna. Tym bardziej, że tempo życia stale przyśpiesza, a my chcemy mieć wszystko natychmiast i bez większego trudu. Dlatego Wielki Post kieruje nasze spojrzenie ku Chrystusowi cierpliwie i z miłością dźwigającemu krzyż. Chrystusowi, który się słania, potyka, ale nie ustaje. Droga prowadząca do miejsca egzekucji wydaje się nie mieć końca, podobnie jak agonia w niewyobrażalnych cierpieniach na szczycie Golgoty. On jednak pragnie objąć swoją ofiarą ludzi wszystkich czasów, aby wyrwać nas z mocy zła i ocalić przed śmiercią wieczną – wyjaśniał biskup ordynariusz. - Wielki Post powinien stać się drogą po której będziemy szli za Chrystusem, żeby narodzić się ponownie i uratować swoje życie i świat w którym żyjemy. Mamy przecież zgodnie z nauczaniem św. Pawła "spełniać w imieniu Pana Jezusa, jakby posłannictwo samego Boga". To wymaga czujności i podjęcia walki z własną słabością oraz z diabłem, który ją wykorzystuje. Jesteśmy grzesznikami ale dzięki Bożemu miłosierdziu możemy wspinać się na wyżyny człowieczeństwa i u kresu ziemskiej wędrówki zastukać do bram nieba – podsumował bp K. Nitkiewicz.

Po homilii odbył się obrzęd wybrania czyli wpisania imienia dwóch osób dorosłych kandydatów do chrztu do Księgi Katechumenów. Podczas obrzędu biskup na podstawie świadectwa rodziców chrzestnych i katechistów, ogłosił akt wybrania spośród grona katechumenów dwóch kandydatów, które własnoręcznie wpisały swoje imię do Księgi Katechumenów.

Nowi katechumeni to Emila i Maksymilian. Osoby te w najbliższą Wigilię Paschalną przyjmą sakramenty Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii.

Następnie odbył się obrzęd posypania głów popiołem na znak rozpoczęcia czasu osobistego nawrócenia i pokuty.

Ks. Tomasz Lis

[za GOŚĆ.PL.Sandomierski]

»
810
3
0
2 marca 2017 »

Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności

Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności projektu "Konserwacja wnętrz korpsusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej - Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu"

»
461
0
0
20 lutego 2017 »

Spotkanie Przyjaciół Sandomierskiej Bazyliki Katedralnej

W dniu 21 stycznia 2017 roku, na plebanii parafii katedralnej odbyło się spotkanie bożonarodzeniowe członków Stowarzyszenia Przyjaciół Sandomierskiej Bazyliki Katedralnej. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz. Po połamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń uczestnicy, korzystając z sugestii Ksiedza Biskupa, omówili projekt działania Stowarzyszenia na przyszłość, w tym włączenie się w działalność kulturalno-edukacyjną w bazylice katedralnej na rzecz osób wykluczonych.  Postanowiono w bliskim okresie czasu zwołać zebranie robocze celem przygotowania konkretnych projektów działania.

Spotkanie upłynęło w miłej rodzinnej atmosferze.

»
587
5
0
21 stycznia 2017 »

Orędzie Miłości

Taki tytuł nosił koncert kolęd w wykonaniu grypy OreMuz oraz Diakoni Muzycznej Ruchu Światło-Życie Diecezji Sandomierskiej, który odbył się w katedrze sandomierskiej.


Występ kilkudziesięciu młodych muzyków i chórzystów stanowił podsumowanie warsztatów muzycznych, po raz kolejny poprowadzonych przez znakomitego kompozytora Piotra Pałkę.

- To kolejny już koncert, tym razem w niezwykle pięknym i urokliwym miejscu, jakim jest bazylika katedralna. Mamy ten wielki dar po raz kolejny koncertować kolędowo z niezwykłymi młodymi ludźmi, którzy przez ostatnie trzy dni niezwykle ciężko pracowali. Będzie to orędzie miłości, czyli chcemy się podzielić tym, czym jest tajemnica wielkiej miłości zawarta w Bożym Narodzeniu, a będziemy głosić to w kolędach tradycyjnych, w śpiewie chorału gregoriańskiego i w nowych współczesnych opracowaniach kolędowych oraz urokliwych pastorałkach. Będzie to koncert modlitw, podczas którego poprzez gorące serca popłynie wspólna modlitwa – Piotr Pałka.


Młodzi artyści zaprezentowali kilkanaście utworów bożonarodzeniowych: kolędy, pastorałki oraz dawne pieśni chorałowe. Występy muzyczne przeplatane były scenkami pantomimy, dotyczącymi życia Najświętszej Maryi Panny oraz Bożego Narodzenia.

 

W trakcie koncertu zbierane były ofiary na duszpasterstwo młodzieży z ukraińskiej diecezji charkowsko-zaporowskiej. Podczas ubiegłorocznych ŚDM, młodzież ta gościła w diecezji sandomierskiej.

»
787
13
0
11 stycznia 2017 »

Informacja o wyborze wykonawcy badania rynku

 

Informacja o wyborze Wykonawcy usługi

 Badania rynku oraz analizę popytu na usługi edukacyjno-kulturalne będące efektem realizacji projektu pn. „Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu (Etap II)”.

Procedurę wyboru wykonawcy przeprowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe upublicznione w dniu 21.10.2016 r., w wymaganym terminie (do dnia 15.11.2016r. do godz. 15:00) wpłynęły 3 oferty:

1.                  Agencja badawcza Inny Format Sp. z o.o., ul. Kaprów 3A/14, 80-316 Gdańsk

2.                  Stowarzyszenie ConQuest Consulting, ul. Opoczyńska 10/1, 02-626 Warszawa

3.                  Quantify Maciej Marmuszewski, ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków

 

Wszyscy oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wszystkie oferty zostały zbadane pod kątem kryterium wyboru jakim była cena (100%). Najtańszą i tym samym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Agencja badawcza Inny Format Sp. z o.o., ul. Kaprów 3A/14, 80-316 Gdańsk.

Firma ta została wybrana jako wykonawca zamówienia.

Sandomierz, 16.11.2016 r. 

                                                                     Ks. Zygmunt Gil

                                                                     proboszcz parafii katedralnej w Sandomierzu

     

»
683
1
0
18 listopada 2016 »

Zapytanie ofertowe w sprawie badania rynku.

W związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. "Konserwacja wnetrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej - Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu (Etap II)" kierujemy zapytanie ofertowe na usłuę przeprowadzenia badania rynku oraz sporządzenia analizy popytu w celu oceny prognozowanego wzrostu popytu na usługi edukacyjno-kulturalne bedące wynikiem realizacji ww. projektu.

»
1105
1
0
21 października 2016 »

Sandomierski Dzień Wspólnoty

 

- Niemal przez wszystkie Światowe Dni Młodzieży przewija się hasło „Świętymi bądźcie”. Ich inicjator św. Jan Paweł II wielokrotnie namawiał, zapraszał a nawet błagał młodych, aby uczynili wysiłek bycia świętymi. Dziś Chrystusa zaprasza i nas do tego, abyśmy podjęli ten wysiłek – przypominał młodym bp Michel Dubost z diecezji Évry we Francji.

Po bardzo dynamicznym i pełnym młodzieńczej radości powitaniu na Starym Rynku uczestnicy Dnia Wspólnoty przenieśli się na sandomierskie Błonia. To tutaj zgromadzona z kilku krajów świata młodzież wraz z młodymi z naszych parafii w kilkuset parach zatańczyła staropolskiego „chodzonego”, czyli Poloneza.

Następnie rozpoczęła się cześć modlitewna spotkania. Najpierw młodzi w kilku językach modlili się Koronką do Bożego Miłosierdzia, a następnie rozpoczęła się Msza św. Na placu, gdzie przed siedemnastu laty Mszę św. celebrował papież Polak Jan Paweł II zgromadziło się kilka tysięcy osób w tym pielgrzymi ŚDM, nasza diecezjalna młodzież oraz wiele osób z ruchów i stowarzyszeń katolickich. Młodym we wspólnej modlitwie towarzyszyli przedstawiciele władz parlamentarnych, wojewódzkich i samorządowych.

Nie zabrakło przedstawicieli instytucji, które wspierają młodzież i pomogły zorganizować pobyt i gościnę młodych pielgrzymów z całego świta. Mszy św. przewodniczył abp Marie Daniel Dadiet z Wybrzeża Kości Słoniowej wraz z nim Eucharystię sprawowali biskupi przybyli z młodymi pielgrzymami do naszej diecezji, bp Jan Ozga z Kamerunu oraz bp Krzysztof Nitkiewicz i bp senior E. Frankowski.

Podczas homilii bp Michel Dubost przypomniał młodym główną ideę ŚDM, wezwanie do świętości.

– Może i dziś ciężko uwierzyć, że każdy z nas może zostać świętym. Możemy mówić, że to nie dla mnie, że dziś jest problem zostać święty. Chrystus mówi dziś każdemu z nas: nie zwlekaj! Możesz to zrobić! On mówi, jak w dzisiejszej Ewangelii. Trwaj we Mnie, a ja będę trwał w tobie. Twoje serce, niech będzie moim sercem – podkreślał biskup. Wskazał także na trzy narzędzia, które mogą pomóc młodym zostać świętymi.

– Po pierwsze powinniśmy naśladować Chrystusa i walczyć z własnymi słabościami, po drugie słuchać Boga w Jego Słowie, po trzecie naśladować, tych którzy już zdobyli w swoim życiu świętość. Być świętym, to także być bratem dla innych i pozwolić innym się kochać. Może to i wiele, ale naprawdę warto być świętym – podkreślał bp Michel Dubost.

Podczas Mszy św. młodzi z każdego kraju złożyli dary symbolizujące ich kraje oraz Księgę Pamiątkową, w którą przez cały dzień mogli wpisywać duchowe inicjatywy uczynione z okazji Światowych Dni Młodzieży. Podczas Mszy św. młodzi zbierali także środki dla hospicjum św. o. Pio w Tarnobrzegu

Na zakończenie wspólnej modlitwy bp Krzysztof Nitkiewicz podziękował biskupom i młodym z różnych stron świata za przybycie i piękne świadectwo ich pełnej radości wiary. Podziękował także wszystkim tym, którzy włożyli trud w przygotowanie gościny dla pielgrzymów i którzy wspomagali organizacyjne przebieg ŚDM-u w diecezji. Podziękował także młodym i życzył im, aby pielęgnowali w sobie owoce tych wspólnych spotkań i jeszcze bardziej zacieśniali relacje między sobą.

Na scenie na Rynku Starego miasta odbył się koncert zespołu TGD.

Wieczorem na Błoniach zaplanowano wspólne zabawy, pokaz Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej i Koncert Uwielbienia.

Ks. Tomasz Lis

»
790
5
0
24 lipca 2016 »

Sandomierskie Wieczory Organowe

 

Rozpoczęły się XXVII Sandomierskie Wieczory Organowe w Sandomierzu.

Koncertem dedykowanym ks. prof. Janowi Chwałkowi, wybitnemu kapłanowi Diecezji Sandomierskiej, muzykologowi, instrumentologowi, w 60. rocznicę jego święceń kapłańskich, rozpoczęto sandomierskie wakacyjne spotkania z muzyką kościelną.

- Muzyka, śpiew jest uwielbieniem Boga. On przyjmuje nasze wspólne uwielbienie, którym pragniemy wyrazić nasze dziękczynienie za dar wspólnoty Kościoła, wiary, sakramentów, które są źródłem naszej duchowej siły i szczęścia. Tylko takie odkrycie Boga pozwala nam w pełni wejść w tajemnicę muzyki kościelnej – mówił podczas koncertu inauguracyjnego Piotr Karwowski, dyrygent Scholi Cantorum Misericordis Christi z Białej Podlaskiej.

Podczas pierwszego wieczoru zgromadzona w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu publiczność mogła wysłuchać koncertu organowego sandomierzanina, Pawła Opali a następnie wystąpiła Schola Cantorum Misericordis Christi czyli młodzieżowy chór parafii Chrystusa Miłosiernego z Białej Podlaskiej, który pod dyrekcją Piotra Karwowskiego zaprezentował pieśni i śpiewy kościele z różnych epok. Wśród wykonywanych utworów były: „Gloria Tibi Trinitas” Mamertsa Cleminskisa, “Introibo ad altere Dei”, “Weźcie moje jarzmo na siebie” i „Pod Twoją obronę” Kamila Przygrodzkiego czy “Misericordias Domini” Henryka Jana Batora.

- Od kilku lat uczestniczymy w sandomierskich koncertach muzyki kościelnej. Tegoroczny pierwszy koncert myślę, że zachwycił wszystkich. Było to połączenia pięknej muzyki organowej oraz naprawdę kunsztownego śpiewu młodych ludzi ze scholi. Jestem pełna podziwu dla młodych artystów i dla dyrygenta, naprawdę pokazali wielki kunszt muzyczny i śpiewaczy – podkreślała pani Krystyna.

Za tydzień odbędzie się kolejny koncert w którym wystąpią: Wacław Golonka z Krakowa z koncertem organowym oraz Adam Lulek z Lublina z koncertem skrzypowym.

Organizatorami koncertów są: Urząd Miasta Sandomierza oraz Parafia Katedralna. Patronat honorowy nad letnimi muzycznymi spotkaniami objął: bp Krzysztof Nitkiewicz, Ordynariusz Sandomierski oraz Marek Bronkowski, Burmistrz Sandomierza. Kierownikiem artystycznym jest Mariusz Ryś.

Ks. Tomasz Lis

»
955
7
0
7 lipca 2016 »

Odkryto gotyckie datowanie katedry

 

Sensacyjnego odkrycia dokonali konserwatorzy prowadzący prace w sandomierskiej katedrze.

- Przy odsłanianiu warstw tynku odkrywaliśmy kolejne elementy zabytkowego gotyckiego portalu. W pewnym momencie zaczął ukazywać się napis. Jak się okazało jest to datowanie ukończenia budowy katedry. Wskazuje ono rok 1361. – mówił Paweł Osełka prowadzący prace renowacyjne.

»
1042
6
0
2 czerwca 2016 »

Stowarzyszenie Przyjaciół Sandomierskiej Bazyliki Katedralnej

Z radością informuję, że dopełnione zostały czynności prawne, które umożliwiły rozpoczęcie oficjalnej działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Sandomierskiej Bazyliki Katedralnej, powołanego do życia  na spotkaniu  w dniu 23 kwietnia 2016 roku w Sandomierzu przez grono 21 osób, duchownych i świeckich.

 

»
735
1
0
13 maja 2016 »
Wszystkich rekordów: 95

Parafia Katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz tel. 603 159 062 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Liturgia:

ND 7:00; 9:00: 10:30; 12:00; 17:30,
w czasie wakacji nie ma Mszy św. o godz. 12:00

czytaj więcej...

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne