Aktualności

RSS

Zaproszenie na konferencję naukową

Zaproszenie na konferencję naukową z okazji zakończenia prac konserwatorskich w Bazylice Katedralnej 

»
151
1
0
15 grudnia 2019 »

Wizyta wicepremiera Piotra Glińskiego w Bazylice katedralnej

Wicepremier Piotr Gliński zapoznał się ze stanem prac renowacyjnych w Bazylice katedralnej

»
190
7
0
11 grudnia 2019 »

Pielgrzymka autokarowa do Częstochowy

Gidle-Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie-Jasna Góra

»
194
2
0
28 listopada 2019 »

Zakończenie nabożeństw różańcowych w Koćmierzowie

Różaniec i Msza św. na zakończenie nabożeństw różańcowych w kaplicy w Koćmierzowie

»
180
1
0
6 listopada 2019 »

Krypty katedralne otwarte dla wiernych

Przez tydzień podziemia bazyliki katedralnej w Sandomierzu będą dostępne dla wiernych.

»
202
1
0
30 października 2019 »

Boży dar dla miasta i diecezji

W Sandomierzu odbyły się uroczystości odpustowe ku czci bł. Wincentego Kadłubka, patrona miasta i diecezji.

»
224
15
0
14 października 2019 »

Zapraszamy na odpust bł. Wincentego Kadłubka

W niedzielę - 13 października br. będziemy obchodzić w sandomierskiej bazylice katedralnej odpust bł. Wincentego Kadłubka, Patrona Diecezji Sandomierskiej i Miasta Sandomierz.
O godz. 10.00 wyruszy procesja z relikwiami Błogosławionego z kościoła seminaryjnego św. Michała do katedry, gdzie o godz. 10.30 zostanie odprawiona uroczysta suma odpustowa.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy mieszkańców Sandomierza, grupy parafialne dorosłych, młodzieżowe i dzieci.

»
320
3
0
25 września 2019 »

POLSKA POD KRZYŻEM

260
1
0
4 września 2019 »

Dożynkowe dziękowanie za plony

W święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - 15 sierpnia 2019 roku - w kaplicy w Koćmierzowie odbyły się tradycyjne Dożynki.

Po uroczystym wprowadzeniu wieńca dożynkowego do kaplicy rozpoczęła się Msza święta pod przewodnictwem proboszcza parafii katedralnej ks. prałata Zygmunta Gila w koncelebrze z wikariuszem ks. Stanisławem Tylusem, który wygłosił Słowo Boże. Intencjami Mszy świętej było dziękczynienie Panu Bogu za tegoroczne plony oraz prośba o Boże błogosławieństwo dla wspólnoty gromadzącej się w kaplicy w Koćmierzowie.

Starostowie Dożynek - Radny Gminy Samborzec i Sołtys wsi Koćmierzów Pan Andrzej Bryła wraz z małżonką Małgorzatą po Mszy św. przekazali wieniec dożynkowy i władzę na czas dożynek Gospodarzom Dożynek; w tym roku ten zaszczyt przyjęli mieszkańcy Koćmierzowa Pani Małgorzata Biało oraz Pan Krzysztof Kwasek obydwoje udzielający się dla wspólnoty przy kaplicy w Koćmierzowie. Wszyscy uczestnicy prowadzeni przez Gospodarzy przeszli na dalsze świętowanie na plac rekreacyjny Koćmierzowa gdzie, przy bogato zastawionych stołach i szeroko przygotowanym programie artystycznym, bawili się do późnych godzin wieczornych. Pogoda dopisała więc i frekwencja była znakomita, gdyż okoliczni mieszkańcy nauczeni doświadczeniem z poprzednich lat wiedzą, że Dożynki w Koćmierzowie to dobrze spędzony wspólnie czas. Przejawem tego były rodziny wielopokoleniowe zgromadzone, aby wspólnie biesiadować. Nie zabrakło również znakomitych gości, którzy swoją obecnością uświetnili to wydarzenie. Obecni byli m.in.: poseł na sejm Pan Andrzej Kryj, Radny Samorządu Wojewódzkiego Pan Marek Jońca, Starostwa Sandomierski Pan Marcin Piwnik, Wiceburmistrz Sandomierza Pan Paweł Niedźwiedź, Wójt Gminy Samborzec Pan Witold Surowiec oraz wielu innych. Tegoroczne Dożynki były też przypomnieniem 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej; prelekcję na ten temat wygłosił okoliczny regionalista i przewodnik Pan Andrzej Cebula. Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych uczestników, którzy wzięli udział m.in. w konkursie na temat wiedzy o drugiej wojnie światowej. Każdy, kto wziął udział w konkursie otrzymał nagrodę.

Wspólna modlitwa w kaplicy, a następnie dożynkowe świętowanie na placu rekreacyjnym pogłębiły integrację mieszkańców Koćmierzowa i okolicznych wiosek.

mp

»
214
14
0
17 sierpnia 2019 »

Wspólna troska o piękno katedry

W Sandomierzu odbyła się konferencja naukowa "Bazylika katedralna - historia, sztuka, wyzwania konserwatorskie".

Konferencja odbyła się w ramach projektu "Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej - Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu", który współfinansowany jest z pieniędzy Unii Europejskiej.

W konferencji wzięli udział: bp Krzysztof Nitkiewicz, bp senior Edward Frankowski, Anna Krupka, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Zbigniew Maj, przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Anna Żak-Stobiecka, świętokrzyski wojewódzki konserwator zabytków, oraz wielu gości. Wykłady na temat walorów architektonicznych i artystycznych katedry wygłosili dr hab. Marek Walczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Paweł Pencakowski z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz dr Jan Ptak z KUL. O przebiegu realizacji programu konserwatorskiego mówil: Roland Róg, wykonawca prac konserwatorskich, Anna Hohendorff, prowadząca parce konserwatorskie witraży, oraz ks. Zygmunt Gil, proboszcz katedry. Konferencję poprowadził ks. Andrzej Rusak.

Anna Krupka podkreśliła duże znaczenie katedry jako zabytku sakralnego, który przyciąga do Sandomierza wielu turystów. Podziękowała za zaangażowanie wielu osób w odnowę świątyni, która jest pomnikiem historii.

Biskup Nitkiewicz podkreślił, że sandomierska bazylika katedralna należy do światowego dziedzictwa kultury. - W jej wystroju, w układzie wnętrza, malowidłach i rzeźbach współistnieją tradycje chrześcijańskiego Zachodu i Wschodu, z których wyrasta Europa. Ta bezcenna skarbnica ducha i piękna jest ratunkiem dla naszej spłaszczonej sekularyzmem oraz pragmatyzmem tożsamości. Cieszę się, że dzięki mądrym, kompetentnym ludziom oraz instytucjom to wszystko zostanie ocalone, aby przetrwało kolejne wieki, służąc nam oraz następnym pokoleniom - mówił.

Dr Walczak mówił o randze katedry sandomierskiej jako dzieła architektury i budowli XIV-wiecznej, związanej z mecenatem króla. - Jan Długosz umieszcza ten kościół wśród fundacji Kazimierza Wielkiego. Znamy datę jego konsekracji w 1382 r., ale niedawno przeprowadzone badania konserwatorskie dowiodły, że prezbiterium świątyni jest wcześniejsze - prawdopodobnie sięga początku XIV wieku. Jest to kościół halowy o trzech nawach równej wielkości, w niezwykle eleganckich formach. Jego dekoracja architektoniczna jest typowa dla fundacji Kazimierzowskich, gdzie pojawiają się herby ziem tworzących Królestwo Polskie - tłumaczył.

Dr Pencakowski podkreślał, że sandomierska świątynia jest unikatowym dziełem nie tylko w skali kraju, ale także Europy. - Dekoracja wnętrza łączy w sobie elementy wywodzące się z różnych kultur i okresów artystycznych, począwszy od malowideł bizantyjskich, przez późnobarokowe ołtarze i malowidła, aż do polichromii z okresu II Rzeczypospolitej. To wszystko wykonywali wybitni artyści, którzy mieli świetne wyczucie walorów tego, co już tam było. Katedra jest więc wielkim zobowiązaniem kulturowym nie tylko dla Sandomierza czy Polski, ale także dla Europy i świata - zaznaczył.

Dr Ptak mówił o zespołach herbów obecnych w wystroju architektonicznym i dekoracjach bazyliki katedralnej. - Pierwszy zespół herbów znajduje się w zwornikach korpusu nawowego. Powstały one w XIV w. i są one świadectwem pierwotnego ich istnienia na ziemiach polskich. W czasach Kazimierza Wielkiego było to jednak pewne novum. Odnoszą się one do ziem wchodzących w skład ówczesnego państwa. Drugi to zespół 9 herbów umieszczonych w północnej ścianie prezbiterium katedry (zasłonięte są one obecnie stalami kanonickimi). Trzeci zespół herbów to polichromie pochodzące z okresu międzywojennego wykonane przez Jana Bukowskiego. Przedstawiają 50 herbów ziem i miast leżących na terenie Polski - opowiadał.

Druga część konferencji była poświęcona prowadzonym pracom renowacyjnym. Roland Róg przedstawił etapy renowacji sklepienia i ścian. - Dzięki przeprowadzonym pracom konserwatorskim i zastosowanej technologii udało się nam powstrzymać postępujący proces zniszczenia, który dotyczył sklepienia, a zwłaszcza pach sklepiennych. Zniszczone fragmenty poddano odpowiednim pracom konserwatorskim i restauratorskim. Wszelkie nawarstwienia brudu usunięto, ubytki warstwy malarskiej zostały uzupełnione i scalone kolorystycznie. Dokonano przezłocenia i przesrebrzenia wszystkie elementów sklepienia - mówił. Wspominał także o odnalezionych inskrypcjach z datami z 1918 r. i z 1938 r., co uzupełnia informacje o pracach, jakie były podejmowane wcześniej w katedrze.

O pracach konserwatorskich związanych z konserwacją witraży mówiła A. Hohendorff. Podkreśliła, że witraże miały liczne ubytki, spękania, przemieszczenia i pęknięcia, dlatego ich konserwacja była konieczna.

Podczas podsumowania konferencji ks. Gil i ks. Rusak mówili o przyszłych pracach renowacyjnych, wskazując najpilniejsze potrzeby konserwatorskie.

Uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić katedrę oraz zobaczyć przebieg i efekty prowadzonego programu konserwacji świątyni.

Ks. Tomasz Lis

[za: Gość Sandomierski - 22.05.2019]

»
369
11
0
22 maja 2019 »
Wszystkich rekordów: 95

Parafia Katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz tel. 603 159 062 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Liturgia:

ND 7:00; 9:00: 10:30; 12:00; 17:30,
w czasie wakacji nie ma Mszy św. o godz. 12:00

czytaj więcej...

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne