Aktualności

RSS

Msza Wieczerzy Pańskiej w Bazylice Katedralnej

Biskup K. Nitkiewicz: Eucharystia jest wielką tajemnicą wiary i ma charakter zbawczy. Chrystus zaprasza nas do uczestnictwa w tym misterium Jego śmierci i zmartwychwstania przez ofiarowanie Bogu Ojcu samych siebie.

W wielkoczwartkowy wieczór w kościołach diecezji sprawowana była Msza św. Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczęła obchody Triduum Paschalnego, dni, w których wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Tego wieczoru wspólnota Kościoła czci pamiątkę dnia, w którym „nasz Pan Jezus Chrystus powierzył swoim uczniom odprawianie sakramentalnej ofiary Ciała i Krwi swojej” i ustanowił sakrament kapłaństwa Nowego Przymierza.

W bazylice katedralnej w Sandomierzu Mszy przewodniczył biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz. Eucharystię koncelebrowali księża z parafii katedralnej, kurii diecezjalnej, Wyższego Seminarium Duchownego oraz kapłani seniorzy. We wspólnej modlitwie uczestniczyli: burmistrz Sandomierza Marcin Marzec, seminarzyści, siostry zakonne oraz mieszkańcy miasta. Liturgię swoim śpiewem uświetniły chór katedralny i schola parafialna.

Podczas homilii ks. prał. Waldemar Gałązka przypominał znaczenie wieczerzy paschalnej w Starym Testamencie oraz odniósł się do ostatniej wieczerzy Jezusa, która stała się ucztą paschalną Nowego Przymierza. – Msza św. jest pamiątką nowej uczty paschalnej, w której Jezus złożył samego siebie na ofiarę za zbawienie każdego z nas. Ta ofiara trwa nieustannie w każdej sprawowanej Mszy św. Krew Nowego Baranka, Jezusa Chrystusa, zbawia nas, ocala, daje siłę w walce ze złem, a Jego Ciało za nas wydane umacnia nas w drodze ku niebieskiej ojczyźnie – mówił kaznodzieja.

Przypomniał także o potrójnym wymiarze Eucharystii jako ofiary, uczty paschalnej i obecności Boga pośród swojego ludu.

Po homilii nastąpił obrzęd obmycia nóg, będący powtórzeniem gestu Chrystusa obmywającego nogi swoim uczniom. Biskup ordynariusz dokonał obmycia nóg dwunastu mężczyznom, wskazując na postawę służby w życiu każdego wierzącego wobec drugiego człowieka.

Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy, bp Krzysztof Nitkiewicz zwrócił uwagę na ofiarny wymiar Eucharystii, w której uobecnia się ta sama ofiara Jezusa Chrystusa złożona na krzyżu. Cytując św. Jana Pawła II, biskup powiedział, że jeśli o tym zapomnimy, przeżywanie Eucharystii nie wykroczy „poza sens i znaczenie zwykłego braterskiego spotkania”. Jeszcze poważniejszym nadużyciem byłoby podchodzenie do Mszy św. w sposób magiczny: „zamówiłem, zapłaciłem i teraz czekam na efekty” albo – w przypadku duchownych – postrzeganie jej jako obowiązku związanego z przyjęciem intencji mszalnej czy wręcz źródła dochodu.

– Eucharystia jest wielką tajemnicą wiary i ma charakter zbawczy. Chrystus zaprasza nas do uczestnictwa w tym misterium Jego śmierci i zmartwychwstania przez ofiarowanie Bogu Ojcu samych siebie. Przyjmijmy taką postawę, byśmy dostąpili zbawienia i – jak mówi św. Paweł – nie byli winnymi Ciała i Krwi Pańskiej – powiedział biskup.

Liturgię wielkoczwartkową zakończyła procesja, w której odprowadzono Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie do ołtarza adoracji, ciemnicy, gdzie wierni mogą go adorować w osobistej modlitwie.

Ks. Tomasz Lis

[za: Gość Sandomierski - 18.04.2019]

»
117
8
0
19 kwietnia 2019 »

Program Rekolekcji Wielkopostnych-2019

PARAFIA KATEDRALNA W SANDOMIERZU


  PIĄTEK – 12 kwietnia

11.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci szkolnych w Koćmierzowie.

15.00 - Droga Krzyżowa oraz Msza św. z nauką ogólną rozpoczynającą

            rekolekcje – Koćmierzów.

17.00 - Droga Krzyżowa – Katedra.

17.30 - Msza św. z nauką ogólną rozpoczynającą rekolekcje   Katedra.

 

SOBOTA – 13 kwietnia

  9.00 - Msza św. z nauką ogólną – Katedra.

11.00 - Msza św. z nauką ogólną – Koćmierzów.

15.00 - Sandomierska Droga Krzyżowa - z par. Podwyższenia Krzyża Świętego do kościoła Św. Michała

17.30 - Msza św. z nauką ogólną - Katedra

 

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ – 14 kwietnia

  7.00 - Msza św. z nauką ogólną – Katedra.

  8.00 - Msza św. z nauką ogólną – Koćmierzów.

  9.00 - Msza św. z nauką ogólną – Katedra.

10.30 - Msza św. z nauką ogólną – Katedra.

12.00 - Msza św. z nauką dla dzieci – Katedra.

16.00 - Nabożeństwo Gorzkich Żali i o 17.00 Msza św. z nauką.

 

PONIEDZIAŁEK – 15 kwietnia

 10.00 - Msza św. z nauką; spowiedź od godz. 10.00 do godz. 12.15.

16.00 - Msza św. z nauką i spowiedź od 15.30 – Koćmierzów.

17.00 - Spowiedź w Katedrze do godz. 19.00.

17.30 - Msza św. z nauką kończącą rekolekcje – Katedra.

»
92
1
0
5 kwietnia 2019 »

Odkrycia w sandomierskiej katedrze

Konserwatorzy odkryli dwa zworniki sklepienia, które zawierają ślady dawnych herbów. Jeden z nich prawdopodobnie mógł być herbem rodu Różyców, z którego pochodził bł. Wincenty Kadłubek.

W nawie północnej, gdzie obecnie trwają prace konserwatorów, przystąpiono do oczyszczania kolejnych zworników, które nie zachowały się i zostały opracowane w formie pustych kręgów w latach 30. ubiegłego wieku.

Po zdjęciu nawarstwień okazało się, że podstawy tych herbów są mocno uszkodzone i pierwotne zworniki z przedstawieniem herbowym odpadły w ciągu minionych wieków. Nie zachowały się przekazy historyczne, kiedy te uszkodzenia mogły powstać. Można przypuszczać, że miało to miejsce podczas I wojny światowej, na co wskazują uzupełnienia i materiały do nich użyte. W archiwach brak także przekazów, co one przedstawiały. Nic nie wskazuje na to, aby były celowo usuwane, odkute.

Odkryty trzeci zwornik od strony zakrystii posiada ślady podstawy opracowania herbu, które pozwalają na hipotezę, że jest to herb Różyc. Umieszczenie takiego herbu można wiązać z postacią błogosławionego Wincentego Kadłubka z rodu Różyców, który był prepozytem Kolegiaty Sandomierskiej.

Uszkodzenia czwartego zwornika są dość znaczne i nie pozwalają na chwilę obecną postawić przypuszczeń, jaki herb mógł być na nim umieszczony.

Ciekawe opracowanie ukazuje drugi zwornik, na którym umieszczono symboliczną maskę z wyrastającymi liśćmi akantu z ust, uszu, nosa i głowy. Może to wskazywać na alegorię odnoszącą się do zmysłów, bądź do mocy słowa i milczenia, daru słuchu oraz myśli.

Odkrycia te mogą stać się polem badań dla heraldyków, historyków sztuki i konserwatorów.

Prowadzone obecnie prace konserwatorskie w sandomierskiej katedrze są realizacją projektu, z którym wystąpiła parafia katedralna: „Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki katedralnej w Sandomierzu - etap II” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny parafii katedralnej w całość projektu pochodzi z prywatnych ofiar księży diecezji sandomierskiej. Rozpoczęte prace konserwatorskie obejmą sklepienia i ściany boczne sandomierskiej bazyliki i według przyjętego harmonogramu potrwają do końca 2019 r.

Ks. Tomasz Lis

[za: Gość Sandomierski - 27.02.2019]

»
70
3
0
28 lutego 2019 »

Nawa główna prawie gotowa

Dobiega końca III etap renowacji sklepienia i ścian wnętrza korpusu sandomierskiej bazyliki katedralnej. Podczas prac odkryto nieznane dotąd fakty.

- Prace konserwatorskie w nawie głównej zmierzają ku końcowi. Dzięki zastosowanym technologiom i pracom konserwatorskim udało się nam powstrzymać postępujący proces zniszczenia, który dotyczył sklepienia w tej części świątyni, a zwłaszcza w pachach sklepiennych. Były tam liczne wykwity soli, odspojenia tynku od podłoża, spękania i obszerne pęknięcia. Zniszczone fragmenty zostały poddane odpowiednim pracom konserwatorskim i restauratorskim. Wszelkie nawarstwienia brudu zostały usunięte a ubytki warstwy malarskiej zostały uzupełnione i scalone kolorystycznie. Zostały także przezłocone i przesrebrzone wszystkie złocone i srebrzone elementy sklepienia. Do tych prac zużyliśmy około 7,5 tys. płatków 23 karatowego złota, które należało odpowiednio dopasować i położyć w odpowiednim miejscu - poinformował Roland Róg, konserwator prowadzący prace renowacyjne.

Podczas prowadzonych prac konserwatorzy odkryli ciekawe inskrypcje, które wskazują, na prowadzone prace renowacyjne w katedrze w roku 1918 r, o przebiegu których nie mówiły jak dotąd żadne dokumenty.

- Podczas prac przy elementach wykonanych z kamienia odnaleźliśmy inskrypcje z datami z 1918 r. i z 1938 r. Do tej pory sądziliśmy, że prace przy kamiennym detalu robione były równolegle z pracami przy malarstwie ściennym i datowane były na lata 1938-1940, jednak jak się okazało wiele prac wykonano dwie dekady wcześniej. Wróciliśmy więc do konserwacji wystroju kamieniarskiego niemal dokładnie po upływie wieku - wyjaśnia konserwator.

To ważne odkrycie, które wskazuje na nieznane prace, które były podejmowane dla zachowania tego zabytku.

- Znaleźliśmy także przy prospekcie organowym gazety z lat 50. ubiegłego wieku, które po zabezpieczeniu zostaną przekazane do archiwum parafii - dodaje Roland Róg.

Jak podkreśla obecnie prowadzona jest skrupulatna dokumentacja związana z prowadzonymi pracami, która trafi do archiwów i odpowiednich urzędów. - Niewykluczone jednak, że jako konserwatorzy pozostawimy także jakąś niewielką inskrypcję potwierdzającą nasze prace, ale obecnie za wcześnie o tym mówić - dodaje.

Prace renowacyjne w nawie głównej zmierzają ku końcowi. Obecnie demontowane jest rusztowanie ustawione w tym miejscu, a prace konserwatorskie powoli przenoszone są do części zachodniej i dalej do nawy bocznej, północnej. - Obecnie jesteśmy na etapie ukończenia prac w ramach III etapu, w tym w zakresie także renowacji malarstwa w zachodniej części nawy głównej, nad organami. Prace przy gotyckich elementach kamiennych już są prowadzone w nawie bocznej, północnej. Ekipę konserwatorów tworzy blisko 20 osobowa grupa podzielona na dwa zespoły: konserwatorów kamienia i konserwatorów malarstwa. Obie te ekipy kooperują ze sobą na bieżąco, dzięki temu udaje się nam realizować podjęte zlecenie - mówił Roland Róg.

Jak podkreśla dodatkowym wyzwaniem w prowadzonych pracach konserwatorskich będą zachowane relikty renesansowych malowideł zachowane w dolnych partiach filarów.

Prowadzone obecnie prace konserwatorskie w sandomierskiej katedrze są realizacją projektu, z którym wystąpiła parafia katedralna: „Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki katedralnej w Sandomierzu - etap II” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny parafii katedralnej w całość projektu pochodzi z prywatnych ofiar księży Diecezji Sandomierskiej. Rozpoczęte prace konserwatorskie obejmą sklepienia i ściany boczne sandomierskiej bazyliki i według przyjętego harmonogramu potrwają do końca 2019 r.

Prace konserwatorskie poprowadzi Konsorcjum z Krakowa: Roland Róg ART SERVICE Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki i Copy Felix Ludwik Tuszyński.


[za Gość Sandomierski - 30.01.2019]

»
89
4
0
30 stycznia 2019 »

Młodzi opanowali Panama City

Sandomierscy pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. otwarcia centralnych obchodów Światowych Dni Młodzieży w Panamie, teraz czekają na papieża Franciszka.

Po dniach spędzonych w diecezji Chitré nasi młodzi pielgrzymi przenieśli się do stolicy czyli Panam Citý. Tutaj gościny udzielają im rodziny z parafii św. Judy Tadeusza. Jak podkreślają młodzi, przyjęcie jest równie ciepłe i życzliwe jak w Chitré.

"Uczestniczyliśmy we Mszy św. otwierającej ŚDM. Było na niej mnóstwo młodych z całego świata. Już w pełni oddychamy atmosferą spotkania młodych. Podczas Mszy św. arcybiskup José Domingo Ulloa Mendieta powiedział, że cała Panama jest dla młodych i cieszy się, że przybyło nas tutaj tak wielu" - pisała Karolina Trębacz.

Nasi sandomierscy pielgrzymi podczas drogi na Mszę św. i wracając z niej, podróżowali środkami komunikacji miejskiej, które w pełni opanowali młodzi, śpiewając pieśni w swoich narodowych językach. Nasi młodzi zaśpiewali „Barkę”.

Wieczorem naszych pielgrzymów na rodzinne spotkanie zaprosiła rodzina, która świętowała 65. urodziny jednego z wujków. "Było to bardzo sympatyczne i pełne radości spotkanie. Mogliśmy zobaczyć, jak Panamczycy świętują urodziny. Oczywiście odśpiewaliśmy po polsku jubilatowi Sto lat i uczyliśmy ich polskiego tańca. Oczywiście i my próbowaliśmy nauczyć się kilku panamskich tańców" - dodała Maria Gorycka.

Podczas dwóch dni spędzonych w Panam City młodzi zwiedzili trochę miasto i zorientowali się, jak dotrzeć na miejsca wspólnych spotkań czy posiłków. Odwiedzili także Campus im. Jana Pawła II, gdzie w sobotę i niedziele odbędzie się czuwanie i spotkanie z papieżem Franciszkiem.

Dziś do młodych pielgrzymów dołączy Ojciec Święty, którego młodzi pielgrzymi powitają podczas przejazdu przez ulice miasta.

 

[za Gość Sandomierski]

 

»
54
3
0
23 stycznia 2019 »

Wizyta duszpasterska 2018/2019

Data

 

Dzień

Miejscowość

27 XII

czwartek

po Bożym Narodzeniu

Koćmierzów

1. Od Kowalskiego do Kamudy.

2. Od Foremniaka M. do Rokosza.

3. Od Rewery A. do Grzesika.

 

 

 

 

 

Wizytę duszpasterską rozpoczynamy od godz. 9.00

 

 

 

28 XII

piątek

Koćmierzów

1. Od Dajnowskiego do Anastazji Baska.

2. Od Sołtyka do Dumy Andrzeja.

3. Od Glenia do Kozłowskiej.

 

29 XII

sobota

Zawisełcze

1. Od Dragana.

2. Od Statucha Wita.

3. Od Wojciechowskiego.

30 XII  Niedziela

31 XII

poniedziałek

Strochcice i Kobierniki

1. Od Goryckiego

2. Od Kownackiego Jerzego

3. Od Jurkiewicz

wizyta duszp. od godz. 9.00

 

 

1  I Nowy Rok - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (wtorek)

 

2 I

środa

ul. Partyzantów, Salve Regina i Kręta

wizyta duszp. od godz. 15.30

    

3 I

czwartek

ul. Krakowska

i św. Jadwigi Królowej

wizyta duszp. od godz. 15.30

 

4 I

piątek

ul. Opatowska

wizyta duszp. od godz. 15.30

5 I

sobota

Andruszkowice

1. Mróz - Królówka

2. Od Chmiel Grażyna

3. Od Bury Tomasz

wizyta duszp. od godz. 9.00

 

6 I Uroczystość Objawienia Pańskiego (niedziela)

  

7 I

poniedziałek

ul. Sokolnickiego, Browarna, Forteczna, Tkacka i Podole

 

wizyta duszp. od godz. 15.30

 

8 I

wtorek

ulice Katedralna, Krótka

i Rynek od 2 do 15

 

wizyta duszp. od godz. 15.30

 

9 I

środa

Rynek od 18 do 31 B

 

 

10 I

czwartek

ul. Zamkowa,

Plac Poniatowskiego i Żydowska

 

wizyta duszp. od godz. 15.30

11 I

piątek

ul. Długosza i Mariacka

 

  12 I  sobota - Odwiedziny duszpasterskie tych, którzy byli nieobecni i zgłosili,    że chcą przyjąć kapłana.

»
245
1
0
22 grudnia 2018 »

Śluby w Bazylice Katedralnej 2018

W związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi we wnętrzu Bazyliki Katedralnej (sklepienia i ściany nawy głównej i naw bocznych) śluby odbywają się w prezbiterium Katedry: Patrz fotografie.

»
423
16
0
28 lipca 2018 »

Ruszył remont katedry

Rozpoczęły się prace konserwatorskie w bazylice katedralnej w Sandomierzu. Odnowione zostaną sklepienia oraz nawa główna i dwie nawy boczne zabytkowej świątyni.

Obecnie trwają prace przygotowawcze i zabezpieczające polegające na ustawieniu rusztowań oraz zabezpieczeniu zabytkowego wystroju katedry. Rozpoczęcie kolejnego etapu renowacji wczesnogotyckiej świątyni, która jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej w Polsce i w województwie świętokrzyskim nastąpiło dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanemu dla projektu, z którym wystąpiła parafia katedralna.

Projekt „Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu” otrzymał wsparcie w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wkład własny parafii katedralnej w całość projektu pochodzi z prywatnych ofiar księży Diecezji Sandomierskiej.

Prace konserwatorskie poprowadzi konsorcjum Roland Róg ART SERVICE Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki z Krakowa.

- Zgodnie z harmonogramem, który ustaliliśmy, prace konserwatorskie w katedrze potrwają do końca 2019 r. i będą podzielone na cztery etapy. W pierwszym zostaną przeprowadzone prace w części nawy głównej, do czwartego przęsła włącznie. W drugim etapie prace będą wykonywane w części chórowej i w przedsionku, zaś w ostatnich dwu etapach renowacji zostaną poddane nawy boczne świątyni - poinformował Roland Róg, kierownik prac konserwatorskich.

Jak dodał konserwacja obejmie prace przy warstwach malarskich autorstwa Bukowskiego na sklepieniu oraz będą prowadzone prace badawcze, których celem będzie określenie czy występują cenne nawarstwienia z okresów wcześniejszych. Będą prowadzone także prace kamiennych żebrach, łukach i filarach. - Stan zachowania zabytku wskazuje, że nie będą to prace łatwe. Szczególnie część badawcza może nas zaskoczyć, gdyż nie wiemy, z jakimi trudnościami możemy się spotkać. Jednak nie przewidujemy dużych trudności. Wszystko powinno odbyć się sprawnie i w według harmonogramu - dodał Roland Róg.

W zawiązku z prowadzonymi pracami będą utrudnienia dla odwiedzających bazylikę katedralną. Prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się do wskazań służby porządkowej.

Ks. Tomasz Lis

[za: Gość Sandomierski]

»
171
1
0
12 lipca 2018 »

Ziemia mówiąca Bogu TAK

Msza św. w katedrze sandomierskiej pod przewodnictwem abp. Salvatore Pennacchio była głównym punktem obchodów 200-lecia diecezji sandomierskiej.

Sobotnia Msza św. w bazylice katedralnej byłą punktem kulminacyjnym rozpoczętych w październiku ubiegłego roku obchodów 200. rocznicy utworzenia diecezji sandomierskiej.

Na wspólne dziękczynienie do sandomierskiej bazyliki katedralnej przybyło prawie 30 arcybiskupów i biskupów z Polski i zagranicy na czele z nuncjuszem apostolskim w Polsce abp. Salvatore Pennacchio.

Uroczysta procesja do katedry rozpoczęła wspólne jubileuszowe dziękczynienie Panu Bogu za dwa wieki istnienia diecezji.

Na początku Mszy św. bp Krzysztof Nitkiewicz podkreślił, że obchody jubileuszu diecezji to świętowanie w drodze... – Podobnie jak cała misja Kościoła, wypełniana na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa – mówił. Bp K. Nitkiewicz. – Od kilku miesięcy gromadzimy się na celebracjach jubileuszowych różnych stanów, grup społecznych i zawodowych. Te spotkania pozwalają wydłużyć nasze dziękczynienie Bogu, które dzisiaj osiąga swój moment kulminacyjny. Bo i nie sposób wyliczyć wszystkiego, za co mamy dziękować. Jeśli najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, to rzeczywistość Kościoła, gdzie łaska Boża dokonuje cudów dyskretnie i bez rozgłosu, wydaje znacznie więcej owoców niż te, które możemy zobaczyć oczami – podkreślał bp Nitkiewicz.

Biskup w imieniu swoim oraz biskupa seniora Edwarda Frankowskiego powitał przybyłych na wspólne jubileuszowe dziękczynienie gości. – Wielką radością napełnia obecność jego ekscelencji abp. Salvatore Pennacchio, który jak jego poprzednik Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI, przyjął nasze zaproszenie i przybył do Sandomierza z błogosławieństwem Ojca św. A razem z arcybiskupem nuncjuszem przyjechał biskup diecezji pochodzenia papieża Piusa XI oraz mój serdeczny kolega, bp Maurizio Malvestiti z Lodi – mówił ordynariusz sandomierski.

Biskup powitał przybyłych arcybiskupów i biskupów z Polski, Białorusi, Ukrainy, z Kamerunu i z Bermudów. Biskup podkreślił wielką radość z obecności przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Polskiej Rady Ekumenicznej: bp. Jerzego Samca, jednocześnie zwierzchnika Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, i abp. Abla, ordynariusza prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej. – Na co dzień pracujemy razem dla jedności Chrystusowego Kościoła i cieszę się, że możemy także razem świętować – dodał biskup sandomierski.

Rozpoczynając wspólną modlitwę, abp. Salvatore Pennacchio podkreślił, że pragnie wraz z całym Kościołem lokalnym dzielić radość przeżywanego jubileuszu. – Cieszę się, że dziś wszystkim tu zgromadzanym mogę przekazać błogosławieństwo w imieniu papieża Franciszka i poprosić was o modlitwę w intencjach Ojca Świętego za przyczyną świętych patronów tej diecezji św. Stanisława biskupa i męczennika i bł. Wincentego Kadłubka – mówił.

Na wspólnej modlitwie zgromadzili się przedstawiciele obu izb parlamentarnych, przedstawiciele władz wojewódzkich z wojewodą świętokrzyskim, władz samorządowych z marszałkiem województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele władz lokalnych, których reprezentowali prezydenci miast, starości powiatowi, burmistrzowie i wójtowie. Obecni byli przedstawiciele służb mundurowych z komendantami policji, straży pożarnej oraz przedstawiciele Wojska Polskiego oraz wierni z całej diecezji, którzy przybyli wraz ze swoimi duszpasterzami.

W homilii abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, wskazał na ciągłość dziejów Polski i dokonującą się w nich ciągłość dziejów zbawienia.

Arcybiskup zacytował poemat „Myśląc Ojczyzna", w którym przyszły papież Jan Paweł II pisał o ziemi ojczystej, która jest „ziemią naszych upadków i zwycięstw". Przypomniał także fragment przemowy Jana Pawła II z 1999 r., kiedy podczas pielgrzymki do Polski odwiedził Sandomierz i wspominał męczenników sandomierskich z XIII wieku, którzy zginęli na tych ziemiach z rąk Tatarów. – Wielka historia Sandomierza, ziemi sandomierskiej i diecezji sandomierskiej, która zaczęła się od świadectwa bł. Sadoka i jego braci dominikanów z czasów nawały tatarskiej, jest historią ludzi, którzy mówią Bogu, swej ojczyźnie, swej ziemi, tradycji i swej historii jednoznaczne TAK, odrzucając wszelkie przejawy przemocy, kłamstwa i zdrady – mówił abp Jędraszewski.

Rozwijając słowa poematu Karola Wojtyły „ziemio naszych upadków i zwycięstw", arcybiskup szczegółowo przypomniał dzieje Kościoła sandomierskiego i wybitnych postaci z jego dziejów. Na zakończenie homilii arcybiskup, parafrazując słowa św. Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian, wyraził życzenia dla diecezji sandomierskiej i jej hierarchów. – Oczekujcie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa z wielką nadzieją, bo On, nasz Pan i Mistrz, będzie was umacniał aż do końca, abyście byli bez zarzutu. Trwajcie w tej wierze, nadziei i miłości, drodzy siostry i bracia, członkowie świętego Kościoła, który jest w Sandomierzu – podsumował abp M. Jędraszewski.

Na zakończenie wspólnej Mszy św. wszyscy odśpiewali uroczystą pieśń „Ciebie, Boga, wysławiamy”.

Uroczystości jubileuszowe uświetniły swym występem orkiestry dęte z Komorowa i Janowa Lubelskiego. Śpiew liturgiczny poprowadziły połączone chóry z kilku parafii naszej diecezji.

Po Mszy św. odbył się piknik jubileuszowy w ogrodach Wyższego Seminarium Duchownego, podczas którego rozstrzygnięto jubileuszowy konkurs „Pochwal się swoją parafią”.

Ks. Tomasz Lis

[za Gość PL. Sandomierski]

»
152
11
0
16 czerwca 2018 »

Jerycho Różańcowe w Bazylice Katedralnej

Jerycho Różańcowe w naszej parafii katedralnej rozpoczyna się w dniu 9 maja br. (środa).

Poniżej podajemy plan czuwania poszczególnych grup parafialnych przed Najświętszym Sakramentem i zapraszamy do wspólnej oraz indywidualnej modlitwy.

JERYCHO   RÓŻAŃCOWE

z okazji 200-lecia Diecezji Sandomierskiej

 

Czuwanie przed Najświętszym Sakramentem

w Bazylice Katedralnej

 

09.05.2018 (środa)

 

19.00

rozpoczęcie Mszą św.

 

20.00 - 21.00

czuwanie młodzieży

 

21.00 - 23.00

Koćmierzów

 

23.00 - 24.00

Zawisełcze

 

10.09.2018 (czwartek)

 

24.00 - 1.00

Msza św.

 

  1.00 - 2.00

Sandomierz, Rynek Starego Miasta

 

  2.00 - 3.00

ul. Opatowska

 

  3.00 - 4.00

ul. Sokolnickiego

 

  4.00 - 5.00

ul. Zamkowa i Plac Poniatowskiego

 

  5.00 - 6.00

S. Służki NMP Niep. z Wikariatu

  

  6.00 - 7.00

ul. Forteczna, Tkacka, Podole, Browarna i Krótka

 

  7.00 - 8.00

Msza św.

 

  8.00 - 9.00

Andruszkowice

 

  9.00 - 10.00

S. Służki NMP Niep. z Wikariatu

 

10.00 - 11.00

Strochcice i Kobierniki

 

11.00 - 12.00

S. Służki NMP Niep. z Sokołówki

 

12.00 - 13.00

ul. Partyzantów i Kręta

 

13.00 - 14.00

ul. Salve Regina i Katedralna

 

14.00 - 15.00

S. Służki NMP Niep. z Mariackiej

 

15.00 - 16.00

ul. Długosza i Mariacka  [15.00 - Koronka do Miłosiedzia Bożego]

 

16.00 - 17.30

Grupy i wspólnoty parafialne

 

17.30

Msza św. i nabożeństwo majowe do NMP - zakończenie Jerycha

 

»
173
1
0
6 maja 2018 »

Świeccy Kościoła Sandomierskiego obchodzili jubileusz 200-lecia diecezji.

Pośród inicjatyw i celebracji związanych z 200-leciem powstania Diecezji Sandomierskiej, nie mogło zabraknąć jubileuszu wiernych świeckich.

Rozpoczęła go Msza św. w bazylice katedralnej pod przewodnictwem bp. Józefa Szamockiego z Torunia, który przed laty współpracował na misjach w Zambii z pochodzącym z terenu Diecezji Sandomierskiej kardynałem Adamem Kozłowieckim, SJ. Eucharystię koncelebrował bp Krzysztof Nitkiewicz wraz z licznymi duszpasterzami. Na wspólnej modlitwie zebrali się parlamentarzyści, samorządowcy, członkowie stowarzyszeń, ruchów katolickich i dekanalnych zespołów synodalnych oraz wielu świeckich z terenu całej diecezji.

– Kontynuując jubileuszową refleksję nad tym skąd przybywamy i dokąd idziemy, odkrywamy, że jesteśmy Ludem Bożym – Kościołem. Świeccy stanowią w nim zdecydowaną większość. Mają swoją misję, która nie jest peryferyczna lecz centralna. Dlatego, parafrazując słowa Ojca św. Franciszka, nie wymagają kapłanów – pilotów, zarządzających wszystkimi przestrzeniami ich życia. Potrzebują natomiast kapłanów – pasterzy, którzy uznają ich godność, charyzmaty i kompetencje. Mamy mocą Chrystusa Zmartwychwstałego wspólnie kontynuować dzieło apostolskie pokoleń, które nas poprzedziły – mówił bp Nitkiewicz na początku Mszy św.

Bp Józef Szamocki powiedział w homilii, że w dzieje diecezji wpisane są znaki obecności Zmartwychwstałego Chrystusa. – Objawiła się tu na tych ziemiach moc i świętość Jezusa w życiu konkretnych wiernych. Nasze dziękczynienie jest łaską chwili, w której pragniemy dotknąć we wspólnocie żywą wiarę, tych, co ją na przestrzeni dziejów tworzyli oraz zaradzić problemom, które wspólnota diecezjalna przeżywa dzisiaj – podkreślił kaznodzieja. Mówiąc o wyzwaniach przed jakimi stają wierni świeccy i duchowni wobec liberalizującego świata, podkreślał konieczność pełnego zawierzenia Jezusowi. – Nie chciejmy, by kapłani i wierni kształtowali wizerunek wspólnoty Kościoła, jako pracownicy zakopujący rów, który dzieli drzwi świątyni od wiernych obok przechodzących. Można ten rów zapełnić nowinkami, wygodnymi ławkami, ułatwieniami w sprawowaniu sakramentów, tylko wtedy pod koniec, kiedy ów symboliczny rów zostanie wypełniony i ludzie z radością wejdą spełnić swoje pragnienia, nie znajdą już dekalogu, tabernakulum, konfesjonału, a może i chrzcielnicy. Pytanie Jezusa, czy chcemy odejść dotyczy wierności tego, co przejęliśmy i czym żyli nasi przodkowie. Odpowiedź jest jedna. Do kogo pójdziemy rozwiązać nasze problemy, wiedząc, że jest przed nami ten wyjątkowy horyzont życia. Największym cudem jest cud zawierzenia Jezusowi. Ono sprawi, iż przez kolejne wieki duchowi kalecy i martwi w ciemnościach grzechu, napełnieni Duchem Zmartwychwstałego ożyją, pisząc dzieje diecezji – zauważył bp J. Szamocki.

Po Mszy św. miała miejsce konferencja na temat roli świeckich. W pierwszym wystąpieniu, historyk i regionalista dr Roman Chyła mówił o apostolacie katolików świeckich na przestrzeni 200 lat Diecezji Sandomierskiej. – W momencie powstawania diecezji aktywność laikatu napotykała na rozliczne trudności. Był to czas zaborów i działania okupujących Polskę mocarstw miały na celu skłócenie lokalnych społeczności. Dzięki nauce papieży Leona XIII i Piusa XI wzrosło zrozumienie roli katolików świeckich. Rozwinęły się bractwa, sodalicje i organizacje np.: Krucjata Eucharystyczna czy Stowarzyszenie Robotników Katolickich. Dnia 1 września 1932 r. zostaje oficjalnie powołana Akcja Katolicka w Diecezji Sandomierskiej. W okresie międzywojennym możemy zaobserwować ponadto liczne inicjatywy o charakterze edukacyjnym, szczególnie na rzecz ludu wiejskiego. Po 1945 r. Kościół stał się dla nowej władzy wrogiem numer jeden. W związku z tym, działalność katolików świeckich została mocno ograniczona. Sobór Watykański II oraz zwołany przez św. Jana Pawła II synod biskupów na temat świeckich i jego adhortacja apostolska „Christifideles laici” wytyczyły nowe perspektywy. Ich realizacji sprzyjał upadek systemu komunistycznego. W 1995 r. odradzają się struktury Akcji Katolickiej, a następnie powstaje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz inne wspólnoty i grupy duszpasterskie – mówił Roman Chyła.

W drugim wystąpieniu, redaktor naczelny i prezes KAI – Marcin Przeciszewski, skoncentrował się na zadaniach i roli katolików świeckich we współczesnym świecie. Określając specyfikę ich misji podkreślił: – Świeccy – w odróżnieniu od kapłanów – nie są powołani do sprawowania sakramentów, czy uroczystego przepowiadania Słowa Bożego. Ktoś mądrze powiedział, że jednym z problemów dzisiejszego Kościoła jest to, że świeccy próbują zastępować kapłanów, natomiast księża zbytnio pragną upodobnić się do świeckich. Czyli, jak zauważa Ojciec św. Franciszek, grozi nam niebezpieczna klerykalizacja świeckich i zeświecczenie kapłanów. W takiej sytuacji księża mogą zagubić tożsamość kapłańską, natomiast świeccy nie odkryją specyfiki swego powołania. A powołanie świeckich wcale nie jest mniej wymagające od powołania kapłańskiego. Ja osobiście czuję się powołany przez Chrystusa właśnie jako świecki i tej drogi nigdy nie zamieniłbym na inną. Dlaczego? A to dlatego, że bardzo interesuje mnie praca na rzecz świata i społeczeństwa. A rola świeckich jest właśnie taka: jest nią przepajanie otaczającej nas przestrzeni świeckiej wartościami Ewangelii. Nie możemy więc od świata odwracać się plecami i uciekać do bezpiecznej zakrystii. Świat został powierzony nam katolikom świeckim, jako zadanie do wypełnienia – podkreślał. – Działalność na rzecz społeczeństwa prowadzona po katolicku nie musi mieć wcale znamion „konfesyjności” i nie musi jej towarzyszyć żadna pobożna retoryka. Jej podstawowym zadaniem jest obrona godności i praw osoby ludzkiej, jako najwyższego dobra w porządku doczesnym i tworzenie takich struktur życia społecznego, które to zagwarantują. A służy temu konkretnie troska o: budowanie kultury życia, w przeciwieństwie do „cywilizacji śmierci”, troska o prawa człowieka, troska o dobro wspólne, o pokój, czyli o międzynarodowe pojednanie i troska o rodzinę – dodał Marcin Przeciszewski. Spotkaniu towarzyszyły pieśni patriotyczne i religijne.

Ks. Tomasz Lis

»
196
13
0
21 kwietnia 2018 »
Wszystkich rekordów: 61

Parafia Katedralna pw. Najświetszej Maryi Panny

ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz tel. (+48) 603 204 001 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Liturgia:

ND 7:00; 9:00: 10:30; 12:00; 17:30,
w czasie wakacji nie ma Mszy św. o godz. 12:00

czytaj więcej...

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne