Informacje kancelaryjne

Informacje kancelaryjne 28 kwietnia 2014 wyświetleń: 10706

Dokumenty potrzebne do przyjęcia sakramentów św.

Kancelaria czynna jest we wtorek, czwartek - godz. 16.30-17.15; sobota - 8.00-9.00.

Można się umówić na inny termin telefonicznie: 603-159-062.

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
Termin udzielania: w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30.

Zgłaszając dziecko do chrztu należy przedłożyć następujące dokumenty:
* wyciąg z aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

* jeśli rodzice zamieszkują w innej parafii, pisemna zgoda własnego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu św. w parafii katedralnej w Sandomierzu.

* zaświadczenie od własnego proboszcza (miejsca zamieszkania) zezwalające na pełnienie funkcji chrzestnego(-ej) (dotyczy chrzestnych).
Przed chrztem dziecka jego Rodzice, Chrzestni i inni członkowie rodziny powinni przystąpić do sakramentu pokuty, aby w pełni uczestniczyć w liturgii chrzcielnej.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej co najmniej na trzy miesiące przed terminem ślubu.
Wymagane dokumenty:

* Dowody osobiste.
* Świadectwo chrztu i bierzmowania (świadectwo chrztu z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy).
* Zaświadczenie o ukończeniu (katechizacji) kursu przedmałżeńskiego.
* Zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach w poradni rodzinnej.
* Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (3 egz.).

Jeśli narzeczeni mieszkają poza parafią katedralną LICENCJA z parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego do parafii katedralnej pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu.


SAKRAMENT CHORYCH

Odwiedziny Chorych z comiesięczną posługą sakramentalną odbywają się w pierwsze piątki miesiąca: od godz. 9.00 w Andruszkowicach i Strochcicach; od godz. 15.00 w Kośmierzowie i Sandomierzu na Rynku.

W nagłych okolicznościach odwiedziny chorych o każdej porze.
Uwaga: Zgłoszenia chorego potrzebującego posługi duszpasterskiej można dokonywać osobiście w kancelarii parafialnej, w zakrystii lub telefoniczne.

 

POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI
Przy omawianiu obrzędów pogrzebowych należy przedłożyć akt zgonu danej osoby. Wstępne ustalenia daty pogrzebu i godziny można dokonać telefonicznie.

ost. aktualizacja: 2021-08-09
cofnij drukuj do góry