Aktualności

Aktualności 20 marca 2018 wyświetleń: 359

ZAWIADOMIENIE o nie rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na wyłonienie wykonawcy prac konserwatorskich w projekcie

pn. „Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu” nr POIS.08.01.00-00-0001/17

w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe upublicznione w dniu 23 lutego 2018 r. poprzez umieszczenie w serwisie Baza Konkurencyjności (pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1091581) oraz na stronie internetowej Parafii Katedralnej w Sandomierzu (http://sandomierz.eparafia.pl/) wpłynęło 9 ofert od:

 • Oferta nr 1 z dnia 12.03.2018 r. od:
  Instytut Technologii Konserwacji Zabytków sp. z o.o.
  ul. Bukowska 332, 60-189 Poznań
 • Oferta nr 2 z dnia 12.03.2018 r. od:
  Wit Podczerwiński ANTIQA Konserwacja Dzieł Sztuki
  Jawornik 568, 32-400 Jawornik
 • Oferta nr 3 z dnia 12.03.2018 r. od:
  Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Józef Żołyniak
  ul. Dekabrystów 9/17 m.9, 42-200 CZĘSTOCHOWA
 • Oferta nr 4 z dnia 12.03.2018 r. od:
  AC Konserwacja Zabytków Piotrowski, Kosakowski Sp. Jawna
  ul. Szlak 18/12, 31-161 Kraków
 • Oferta nr 5 z dnia 12.03.2018 r. od:
  Kompleksowa Konserwacja Zabytków M. Filip, A .Filip s.c.
  ul. Strzyżowska 95, 35-505 Rzeszów
 • Oferta nr 6 z dnia 12.03.2018 r. od:
  Roland Róg ART SERVICE Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki (Lider Konsorcjum)
  ul. Monte Cassino 6/55b, 30-337 Kraków
 • Oferta nr 7 z dnia 12.03.2018 r. od:
  Maria Potz "MOSAICON" Sp. z o.o.
  ul. Juliana Tuwima 15/I/9, 90-010 Łódź
 • Oferta nr 8 z dnia 12.03.2018 r. od:
  ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych, Danuta Mazur i Maciej Mazur, Spółka jawna - lider konsorcjum
  ul. Dr Jana Piltza 48/85, 30-392 Kraków
 • Oferta nr 9 z dnia 12.03.2018 r. od:
  IN PLUS - Konserwacja Obiektów Zabytkowych Jan Szczurek
  ul. Bronowicka 81/49, 30-127 Kraków

 

2. Po przeanalizowaniu złożonych ofert Komisja oceny ofert postanowiła unieważnić postępowanie.

 

ks. Zygmunt Gil - Proboszcz Parafii

utworzono : 2018-03-20
Wszystkich rekordów:

Parafia Katedralna pw. Najświetszej Maryi Panny

ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz tel. (+48) 603 204 001 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Liturgia:

ND 7:00; 9:00: 10:30; 12:00; 17:30,
w czasie wakacji nie ma Mszy św. o godz. 12:00

czytaj więcej...

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne