Aktualności

Aktualności 19 września 2020 wyświetleń: 584

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

 

 

Podsumowanie realizacji – Podprogramu 2019

 

Caritas Diecezji Sandomierskiej jako Organizacja Partnerska Regionalna Caritas Polska – Organizacji Partnerskiej Ogólnopolskiej w czasie od grudnia 2019 roku do września 2020 roku realizowała na terenie swojej diecezji Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019.

Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu, KATEDRA, Bazylika Mniejsza jako Organizacja Partnerska Lokalna Caritas Diecezji Sandomierskiej uczestniczyła w Podprogramie 2019 i we wrześniu 2020 roku zakończyła jego realizację.

Celem Podprogramu 2019 było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od grudnia 2019 roku do września 2020 roku. Pomoc w ramach POPŻ 2014-2020, Podprogramu 2019 kierowana była do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogły zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiała do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych (paczek), które były przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu, KATEDRA, Bazylika Mniejsza jako Organizacja Partnerska Lokalna ściśle współpracowała w zakresie realizacji tej formy pomocy żywnościowej z Caritas Diecezji Sandomierskiej – Organizacją Partnerską Regionalną na podstawie stosownej umowy. Żywność była pobierana z Magazynu Caritas Diecezji Sandomierskiej znajdującego się przy ulicy Trześniowskiej 13, 27-600 Sandomierz. Wydawanie żywności odbywało się w dniu przywiezienia do OPL-u lub w dniu następnym. OPL dysponował odpowiednim zapleczem administracyjno - biurowym oraz pomieszczeniami do wydawania żywności i realizacji warsztatów w formie spotkań, szkoleń itp.

W Podprogramie 2019 OPL – Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu, KATEDRA, Bazylika Mniejsza rozdysponowała wśród osób potrzebujących następujące 19 rodzajów artykułów spożywczych, były to: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy klarowany, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym. W sumie każda osoba otrzymała minimum 48,58 kilogramów żywności.

W Podprogramie 2019 uczestniczyło w OPL-u – Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu, KATEDRZE, Bazylice Mniejszej 92 osoby. Udzielanie pomocy żywnościowej w formie paczek dla osób, którym zostały wydane skierowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu i w Samborcu to jedna z form wsparcia niesiona w ramach realizacji Podprogramu 2019 przez Parafię pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu, KATEDRĘ, Bazylikę Mniejszą.

Kolejną jest realizacja działań towarzyszących płatnych w ramach współpracy z OPR – Caritas Diecezji Sandomierskiej, która jest ich organizatorem. Następną jest aktywizacja społeczna osób otrzymujących pomoc poprzez zachęcanie ich do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju działaniach na rzecz włączenia społecznego Beneficjentów Programu POPŻ 2014-2020, Podprogramu 2019. Odbywało się to w bezpośredni sposób przy udziale Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu, KATEDRY, Bazyliki Mniejszej i społeczności lokalnej za pomocą następujących działań:

-       Ogłaszanie naboru do Programu POPŻ 2014-2020 Podprogramu 2019, wywieszanie plakatów, informacje lokalne;

-       Akcja informacyjna, przeprowadzanie rozmów z członkami rodzin w celu zapoznania ich z zadaniami ,,Caritas” na terenie parafii;

-       Pomoc w wypełnianiu dokumentacji koniecznej do korzystania z pomocy żywnościowej i wszelkiej pomocy społecznej lub socjalnej;

-       Pomoc osób korzystających z POPŻ Podprogramu 2019 w realizacji samego zadania – pomoc przy rozładunku;

-       Zorganizowanie przywozu i rozprowadzanie żywności wśród najbardziej potrzebujących rodzin;

-       Wyszukiwanie wśród mieszkańców osób samotnych, chorych, którym możemy pomóc;

-       Pomoc w wypełnianiu różnorodnej dokumentacji;

-       Organizowanie sprzedaży świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i baranków wielkanocnych Caritas, świec wielkopostnych tzw. „Paschalików”;

-       Zachęcanie osób korzystających z POPŻ 2014-2020, Podprogramu 2019 do udziału we wszelkiego rodzaju spotkaniach w parafii – jasełka, spotkania opłatkowe, spotkania wielkanocne, spotkania okolicznościowe, nabożeństwa, wszelkie inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej – w Podprogramie 2019 było to niemożliwe do realizacji ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Dzięki Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019 podniósł się standard życia osób o niskim statusie materialnym i rozwinęły się zainteresowania jego Beneficjentów związane z żywieniem, kulinariami, zarządzaniem gospodarstwem i budżetem domowym. Dzięki działaniom towarzyszącym płatnym Uczestnicy Podprogramu 2019 mieli okazję aktywnie brać udział w życiu lokalnej społeczności.

Realizacja Podprogramu 2019 zakończyła się we wrześniu 2020 roku. Wykonanie założeń Podprogramu 2019 było możliwe dzięki współpracy kilku organizacji: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; Caritas Polska; Caritas Diecezji Sandomierskiej; poszczególnych OPL-i – Parafii i Ośrodków Pomocy Społecznej; lokalnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Działania podjęte w ramach tego zadania przyniosły z jednej strony wymierną pomoc żywnościową dla osób potrzebujących, z drugiej zaś zjednoczyły lokalne społeczności i zapobiegły dyskryminacji ze względu na wartość dochodu.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

aktualizowano: 2020-09-19
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: