Ogłoszenia

Ogłoszenia 24 października 2020 wyświetleń: 407

XXX Niedziela Zwykła - 25.10.2020

Ogłoszenia

1. W najbliższą niedzielę będziemy przeżywać Uroczystość Wszystkich Świętych. Wspominamy świętych i błogosławionych; pamiętajmy również o naszych bliskich zmarłych, którzy odeszli już do wieczności. W Bazylice Katedralnej porządek Mszy św. niedzielny. W tym roku nie będzie Mszy św. na sandomierskich cmentarzach.

2. W przyszły poniedziałek, 2 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Św. w Katedrze o godz. 7.00, 9.00 – z procesją za zmarłych do czterech ołtarzy i o godz. 17.30 Msza św. za zmarłych Księży Biskupów. W kaplicy w Koćmierzowie Msza Święta o godzinie 08.00.

3. Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej z 22.10.2020 r. przez cały listopad można zyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Osoby starsze i chore, i ci, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, mogą uzyskać odpust zupełny, wykluczając przywiązanie do grzechu i odmawiając modlitwę za zmarłych. Warunki: stan łaski uświęcającej, Komunia św. i  modlitwy w intencjach Ojca Św.

Pełna treść Dekretu w gablocie i na stronie internetowej parafii (poniżej).

Także krypty Bazyliki Katedralnej będą otwarte w dniach od 1 do 30 listopada, w godz. 10.00-15.00. Modląc się przy grobach biskupów, można uzyskać również odpust zupełny.

4. W niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00 zmiana tajemnic różańcowych.

5. Pamiętajmy o naszych zmarłych w modlitwach. Na stoliku przy wyjściu bocznym oraz na ołtarzu pod chórem są wyłożone kartki, które z wpisanymi bliskimi zmarłymi prosimy złożyć w zakrystii. Również można pobrać kartki wypominkowe ze strony internetowej parafii. Będziemy się modlić przez cały rok w intencji zmarłych.

6.W sobotę, 31 października na nabożeństwo różańcowe zapraszamy wszystkie dzieci, które chodzą na różaniec, z planszami potwierdzającymi uczestnictwo w nabożeństwie.

7. W związku z nasilającymi się obostrzeniami z powodu pandemii uruchomiliśmy transmisję Mszy św. niedzielnej o godz. 9.00 i w październiku Mszy św. wieczornych z nabożeństwem różańcowym. Nabożeństwa będą transmitowane na kanałach internetowych Diecezji Sandomierskiej (Facebook, YouTube).

8. W tym roku mija 10 lat od wyniesienia ks. Jerzego Popiełuszki do godności Błogosławionego. Dzięki inicjatywie Misjonarzy  Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, zrzeszających wiernych z naszego Miasta, w dniu 18 marca br. decyzją Rady Miasta most na Wiśle otrzymał nazwę – „Most imienia błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki”. W związku z tym, w dniu dzisiejszym w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu odbędzie się uroczysta Msza św. a po Mszy św. nadanie imienia.

9. Wszystkim życzymy Bożego błogosławieństwa.

 ================================================

 DEKRET

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regens

aktualizowano: 2020-10-26
Wszystkich rekordów:

Parafia Katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz tel. 603 159 062 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Liturgia:

ND 7:00; 9:00: 10:30; 12:00; 17:30,
w czasie wakacji nie ma Mszy św. o godz. 12:00

czytaj więcej...

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne