Zwiedzanie

Zwiedzanie 8 maja 2014 wyświetleń: 22200

Regulamin zwiedzania katedry

INFORMACJE DLA PIELGRZYMÓW I TURYSTÓW

Godziny otwarcia Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu
oraz punktu informacyjnego dla pielgrzymów i turystów w okresie
1 kwietnia – 30 września:

poniedziałek – sobota: 10:00 – 17:00

niedziele i święta: 13:00 – 17:00

W trakcie nabożeństw wejście zwiedzających do Bazyliki Katedralnej jest niemożliwe. Szczegółowe  informacje udostępnione będą z  5  dniowym (w przypadku pogrzebów 1 dniowym)  wyprzedzeniem w punkcie informacyjnym, pod nr telefonu 695 068 519 lub mailowo informacja.sandomierz@gmail.com

 

Bazylika Katedralna w dniach

Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, Święto Zmartwychwstania Pańskiego
 dostępna wyłącznie na modlitwę.

 • Wejście do Bazyliki jest bezpłatne, a ofiary złożone przez turystów i pielgrzymów są przeznaczone na utrzymanie i renowację Bazyliki i Dzwonnicy.
 • Bazylika udostępnia odpłatny system audioprzewodników firmy MOVITECH dostępny w punkcie informacji pielgrzymkowo-turystycznej (obowiązkowy dla grup zorganizowanych).
 • Wypożyczenie audioprzewodników jest możliwe najpóźniej 30 minut przed  zamknięcia punktu.
 • Wejście do krypt jest możliwe wyłącznie z audioprzewodnikiem.
 • Nocne zwiedzanie Bazyliki tylko z audioprzewodnikiem (w wyznaczone dni).
 • W związku z okresowymi pracami konserwatorskimi prowadzonymi na terenie i w otoczeniu Bazyliki Katedralnej, zastrzegamy sobie prawo do ich okresowego zamknięcia dla ruchu turystycznego.
 • Więcej informacji pod nr tel. 695 068 519,  na stronie www.sandomierz.eparafia.pl lub mailowo informacja.sandomierz@gmail.com


INFORMACJE PORZĄDKOWE

 • Zwiedzając Bazylikę Katedralną w Sandomierzu należy:

— zachować ciszę

— wyłączyć telefony komórkowe

— mieć godny strój (zakryte ramiona i nogi).

 • W Katedrze obowiązuje zakaz:

— zwiedzania podczas trwania nabożeństw

— robienia zdjęć z fleszem

— spożywania posiłków i napojów, żucia gumy (także w otoczeniu Bazyliki)

— wygłaszania wykładów, prowadzenia zajęć szkolnych lub akademickich bez uzyskania wcześniejszej zgody proboszcza Bazyliki

— noszenia nakryć głowy przez mężczyzn.

 • Zabrania się wstępu do Bazyliki osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zakłóca porządek zwiedzania i normy bezpieczeństwa oraz narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach sakralnych.
 • Wprowadzania zwierząt na teren przyległy do Bazyliki oraz do kościoła.
 • W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników porządkowych oraz wolontariuszy.

 

TURYŚCI INDYWIDUALNI

 • Turyści indywidualni mogą skorzystać z odpłatnych audioprzewodników, zwiedzać indywidualnie lub wejść na modlitwę.
 • Ceny wypożyczenia audioprzewodników:

– normalne – 12 PLN

– ulgowe – 8 PLN (dzieci w wieku szkolnym i młodzież akademicka do 26 r.ż. po okazaniu ważnej legitymacji)

– rodzinne (rodzice + dzieci – urządzenia + dodatkowe słuchawki):

2 + 1 – 25 PLN

2 + 2 – 30 PLN

2 + 3 – 35 PLN

Każde kolejne dziecko + 4 PLN

– osoba z niepełnosprawnością korzystająca z pomocy asystenta – bilet ulgowy z drugim kompletem słuchawek.


TURYŚCI W ZORGANIZOWANYCH GRUPACH

 • Grupę zorganizowaną tworzy co najmniej 10 osób, oraz osoby korzystające z usług Przewodnika niezależnie od liczby zwiedzających. W celu zachowania ciszy należnej miejscu sakralnemu zabrania się oprowadzania grup przez Przewodników. Dlatego też grupy zwiedzające Bazylikę oraz krypty zobowiązane są do korzystania z audioprzewodników firmy MOVITECH wypożyczanych w punkcie informacyjnym Bazyliki.
 • Ceny audioprzewodników dla grup zorganizowanych:

– normalne – 12 PLN

– ulgowe – 8 PLN (dzieci w wieku szkolnym i młodzież akademicka do 26 r.ż. po okazaniu ważnej legitymacji)

– darmowe audioprzewodniki przewidziane są dla Przewodnika, pilota grupy oraz opiekunów zgodnie z zasadą: 1 opiekun na 15 osób nieletnich, 1 opiekun na 5 osób z niepełnosprawnością.

 • Grupa może wejść do Bazyliki w celach duchowo-religijnych. W tym celu kieruje się do miejsca przeznaczonego na modlitwę, wydzielonego i oznaczonego stosowną tabliczką bez konieczności wypożyczania audioprzewodników i bez możliwości zwiedzania.
 • Grupy językowe inne niż: Polski, Angielski i Niemiecki, należy zgłosić min. 3 dni przed wizytą.
 • Za zachowanie grup podczas zwiedzania odpowiadają opiekunowie oraz Przewodnik. Do ich obowiązków należy:

— dbanie o bezpieczeństwo grupy

— dbanie o bezpieczeństwo eksponatów w Bazylice oraz jej obejściu.

— zwracanie uwagi na kulturę osobistą grupy

— stosowanie się do poleceń pracowników i wolontariuszy Bazyliki.

 • Przewodnik zobowiązany jest: posiadać identyfikator, uregulować należność za audioprzewodniki dla grupy, uposażyć uczestników w urządzenia pobrane z Punktu Informacyjnego a po zakończeniu zwiedzania zwrócić sprzęt do Punktu.
 • Przewodnik ponadto zobowiązany jest do:

– stosowania się do poleceń pracowników i wolontariuszy Bazyliki.

– dbanie o odpowiednie zachowanie i kulturę osobistą osób oprowadzanych po Bazylice oraz w jej otoczeniu.

 • Maksymalny czas zatrzymania się pojedynczej grupy podczas zwiedzania nie może przekroczyć: prezbiterium (przed freskami) 8 min, pozostałe punkty 5 min.
ost. aktualizacja: 2022-05-01

Parafia Katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz tel. 603 159 062 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Liturgia:

ND 7:00; 9:00: 10:30; 12:30; 17:30,
w czasie wakacji nie ma Mszy św. o godz. 12:30

czytaj więcej...

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne