Projekty unijne

Projekty unijne 7 września 2019 wyświetleń: 1646

Odsłaniają piękno katedry. Konferencja prasowa.

Prace konserwatorskie w bazylice katedralnej w Sandomierzu znajdują się na zaawansowanym etapie realizacji. Poszerzono je o renowację 12 okien witrażowych. Parafia ze środków własnych przeprowadza konserwację XV-wiecznej figury Matki Boskiej Bolesnej.

Efekty prac konserwatorów można już oglądać w nawie głównej oraz nawie północnej sandomierskiej bazyliki, gdzie po usunięciu rusztowań można zobaczyć zabezpieczone i odnowione dekoracje malarskie i elementy kamienne. Konserwacji poddano dekoracje malarskie autorstwa krakowskiego artysty Jana Bukowskiego (1935-1939) zdobiące sklepienie i ściany naw bocznych.

- Prace konserwatorskie w nawach polegały na konserwacji dekoracji malarskiej autorstwa Jana Bukowskiego i elementów gotyckich wykonanych z kamienia. Elementy kamienne były zniszczone w skutek naturalnego starzenia się ale i posiadały liczne nawarstwienia pochodzące z wcześniejszych remontów. Te nawarstwienia usunęliśmy i dotarliśmy do materia oryginalnej, którą uzupełniliśmy i poddali kompleksowej konserwacji. W nawie północnej poza zniszczeniami malarstwa i tynków spotkaliśmy się ze zniszczeniami wątku ceglanego znajdującego się na sklepieniu. Doszło do niego najprawdopodobniej na skutek uderzenia pioruna lub innego tąpnięcia. Wymagało ono od nas podjęcia dodatkowych prac prowadzonych od strony strychu. Cześć z tych prac polegała na rekonstrukcji i przebudowie wątku ceglanego i odpowiedniego wzmocnienia konstrukcyjnego - poinformował Roland Róg, prowadzący prace konserwator.

W obszarze konserwacji technicznej i estetycznej malowideł ściennych zakończono jedno z 5 przęseł w nawie południowej. Kolejne planowane prace będą dotyczyły otoczenia wejścia głównego od wewnątrz katedry.

- Odkryliśmy dekoracje barokową, prawdopodobnie z XVIII w pochodzącą z okresu przebudowy katedry, która znajduje się na elementach architektonicznych stanowiących otoczenie wejścia głównego do katedry. Jest to typowa dekoracja barokowa w formie marmoryzacji - dodał konserwator.


Ks. Tomasz Lis

[za: Gość Sandomierski 04.09.2019]


Konferencja prasowa o postępujących pracach renowacyjnych - 04.09.2019

aktualizowano: 2019-09-07
cofnij drukuj do góry
Wszystkich albumów: