Projekty i prace renowacyjne

Projekty i prace renowacyjne 26 marca 2018 wyświetleń: 832

Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości

W związku z realizowanym projektem "Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej - Bazyliki Katedralnej w Sanodmierzu", współfinansowanym ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Poprzez mechanizm należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przedstawicieli instytucji w systemie realizacji PO IiŚ 2014-2020 lub podmiotów realizujących projekty.

Podejrzenia nieprawidłości można zgłaszać za pośrednictwem elektronicznego systemu on-line lub poprzez adres e-mail, oba dostępne na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywania inforamcji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłości zostało opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą - Ministerstwo Rozwoju

aktualizowano: 2018-03-26
cofnij drukuj do góry
Wszystkich albumów: